CITRIC ACID; MAGNESIUM OXIDE; SODIUM PICOSULFATE از شرکت PAR PHARM INC

اطلاعات داروی نمایش داده شده مستقیما از دیتابیس اطلاعات دارویی سازمان غذا و دارو آمریکا (FDA) استخراج می شود و مرتبا به روز رسانی می شود داروی نمایش داده شده مورد تایید FDA می باشد و اطلاعات ثبت آن در زیر قابل مشاهده است CITRIC ACID; MAGNESIUM OXIDE; SODIUM PICOSULFATE از شرکت PAR PHARM INC …

CITRIC ACID; MAGNESIUM OXIDE; SODIUM PICOSULFATE از شرکت PAR PHARM INC ادامه مطلب »