CIS-PYRO از شرکت SUN PHARM INDS INC

اطلاعات داروی نمایش داده شده مستقیما از دیتابیس اطلاعات دارویی سازمان غذا و دارو آمریکا (FDA) استخراج می شود و مرتبا به روز رسانی می شود داروی نمایش داده شده مورد تایید FDA می باشد و اطلاعات ثبت آن در زیر قابل مشاهده است CIS-PYRO از شرکت SUN PHARM INDS INC New Drug Application (NDA): …

CIS-PYRO از شرکت SUN PHARM INDS INC ادامه مطلب »