CIPROFLOXACIN IN DEXTROSE 5% از شرکت HIKMA FARMACEUTICA

اطلاعات داروی نمایش داده شده مستقیما از دیتابیس اطلاعات دارویی سازمان غذا و دارو آمریکا (FDA) استخراج می شود و مرتبا به روز رسانی می شود داروی نمایش داده شده مورد تایید FDA می باشد و اطلاعات ثبت آن در زیر قابل مشاهده است CIPROFLOXACIN IN DEXTROSE 5% از شرکت HIKMA FARMACEUTICA Abbreviated New Drug …

CIPROFLOXACIN IN DEXTROSE 5% از شرکت HIKMA FARMACEUTICA ادامه مطلب »