3 مورد از بهترین ویتامین ها برای کاهش درد های عصبی یا نوروپاتی

نوروپاتی محیطی چیست؟ نوروپاتی آسیب عصبی است که با تغییر حساسیت و تحریک‌ پذیری اعصاب اندام ها بخصوص دست و پا مشخص می شود. درمان بیماری بسته به شدت علائم و شرایط بیمار متفاوت خواهد بود و اغلب بیماران با درمان‌ های مناسب بهبود می یابند.  اگرچه تغییرات سبک زندگی و درمان های مرسوم ممکن …

3 مورد از بهترین ویتامین ها برای کاهش درد های عصبی یا نوروپاتی ادامه مطلب »