درخواست مهاجرت بیش از ۴ هزار پزشک در سال ۱۴۰۰

درخواست مهاجرت بیش از ۴ هزار پزشک در سال ۱۴۰۰

درخواست مهاجرت بیش از ۴ هزار پزشک در سال ۱۴۰۰ باشگاه خبرنگاران جوان : رضا لاری پور گفت: بیشترین درخواست گوداستندینگ مربوط به شهریور ١۴٠٠ و بیشترین درخواست گواهی برای مهاجرت از سوی پزشکان عمومی بوده است. گوداستندینگ یا حسن انجام کار برای متقاضیان کار در کشورهای دیگر صادر می‌شود. بنابر آمارهای سازمان نظام پزشکی، …

درخواست مهاجرت بیش از ۴ هزار پزشک در سال ۱۴۰۰ ادامه مطلب »