مصرف داروی فاویپیراویر ۷ برابر شد

مصرف داروی فاویپیراویر ۷ برابر شد

مصرف داروی فاویپیراویر ۷ برابر شد باشگاه خبرنگاران جوان : حمیدرضا جماعتی، دبیر کمیته علمی کرونا می گوید: در ماه اخیر میزان مصرف داروی فاویپراویر به شدت افزایش پیدا کرده و ۷ برابر ماه‌های گذشته شده است. به گفته او، این دارو هیچ جایگاهی در درمان کرونا و سویه امیکرون ندارد، کمیته علمی تاکنون هیچ …

مصرف داروی فاویپیراویر ۷ برابر شد ادامه مطلب »