۱۷ نفر بر اثر مسمومیت با گاز در چادر‌های مسافرتی جان باختند

۱۷ نفر بر اثر مسمومیت با گاز در چادر‌های مسافرتی جان باختند

۱۷ نفر بر اثر مسمومیت با گاز در چادر‌های مسافرتی جان باختند باشگاه خبرنگاران جوان : مجتبی خالدی گفت: درباره مسمومیت با گاز مونوکسید در چادرهای مسافرتی هشدار می دهیم و از مردم تقاضا می‌کنیم که در این خصوص توجه‌ ویژه‌ای داشته باشند. باشگاه خبرنگاران جوان علمی پزشکی بهداشت و درمان