شهادت ٢٠٠ مدافع سلامت از ٣٨٨ نفر تایید شده است

شهادت ٢٠٠ مدافع سلامت از ٣٨٨ نفر تایید شده است

شهادت ٢٠٠ مدافع سلامت از ٣٨٨ نفر تایید شده است باشگاه خبرنگاران جوان : باشگاه خبرنگاران جوان – سیدمحمدهادی موسوی گفت: ٧٣ پرونده شهدای مدافع سلامت به تجدید نظر رفت. ۶١ پرونده به دلیل نقص پرونده به دانشگاه‌های علوم پزشکی عودت داده شد. ٢٧ پرونده هم در دبیرخانه تایید شده و آماده طرح در کمیته کرونای …

شهادت ٢٠٠ مدافع سلامت از ٣٨٨ نفر تایید شده است ادامه مطلب »