محمد مهدی گویا

سویه آفریقایی ۵۰ جهش دارد/هم‌وطنان به آفریقا سفر نکنند

سویه آفریقایی ۵۰ جهش دارد/هم‌وطنان به آفریقا سفر نکنند

سویه آفریقایی ۵۰ جهش دارد/هم‌وطنان به آفریقا سفر نکنند خبرگزاری مهر: به گزارش خبرگزاری مهر، محمد مهدی گویا، درباره آخرین جهش ویروس کرونا از سمت آفریقای جنوبی، اظهار داشت: ظرف دو روز گذشته سویه جدیدی از ویروس کرونا از آفریقای جنوبی گزارش شده است، این سویه به دلیل ایجاد تعداد زیادی جهش ژنتیکی در ویروس …

سویه آفریقایی ۵۰ جهش دارد/هم‌وطنان به آفریقا سفر نکنند ادامه مطلب »

سویه آفریقایی ۵۰ جهش دارد/ هموطنان به آفریقا سفر نکنند

سویه آفریقایی ۵۰ جهش دارد/ هموطنان به آفریقا سفر نکنند

سویه آفریقایی ۵۰ جهش دارد/ هموطنان به آفریقا سفر نکنند خبرگزاری مهر: به گزارش خبرگزاری مهر، محمد مهدی گویا، درباره آخرین جهش ویروس کرونا از سمت آفریقای جنوبی، اظهار داشت: ظرف دو روز گذشته سویه جدیدی از ویروس کرونا از آفریقای جنوبی گزارش شده است، این سویه به دلیل ایجاد تعداد زیادی جهش ژنتیکی در …

سویه آفریقایی ۵۰ جهش دارد/ هموطنان به آفریقا سفر نکنند ادامه مطلب »

به بالای صفحه بردن