چسبندگی بعد از سوختگی و زخم (دفورمیته کنتراکچر)

دفورمیته کنتراکچر یا چسبندگی بعد از سوختگی یا زخم نتیجه سفتی یا انقباض بافت های پیوندی بدن شماست که در موارد زیر اتفاق می افتد: عضلات تاندون ها رباط ها پوست به علاوه شما می توانید دفورمیته یا تغییرشکل را در کپسول های مفصلی هم تجربه کنید. کپسول مفصلی یک بافت پیوندی متراکم و فیبری …

چسبندگی بعد از سوختگی و زخم (دفورمیته کنتراکچر) ادامه مطلب »