سهم ۲۰ درصدی دانشگاه بهشتی در تولیدات علمی علوم پزشکی

سهم ۲۰ درصدی دانشگاه بهشتی در تولیدات علمی علوم پزشکی

سهم ۲۰ درصدی دانشگاه بهشتی در تولیدات علمی علوم پزشکی باشگاه خبرنگاران جوان :               افشین زرقی گفت: بر اساس برنامه ۱۰۰ شرکت دانش بنیان دیگر به ناوگان شرکت های فناوری دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی اضافه خواهند شد و هدف گذاری شده است تا در چهار سال آینده …

سهم ۲۰ درصدی دانشگاه بهشتی در تولیدات علمی علوم پزشکی ادامه مطلب »