صدور محصولات بیوتكنولوژی ایران به اروپا

صدور محصولات بیوتكنولوژی ایران به اروپا

صدور محصولات بیوتكنولوژی ایران به اروپا باشگاه خبرنگاران جوان : باشگاه خبرنگاران جوان – بهرام دارایی گفت: در حال حاضر در حوزه بیوتکنولوژی به جایگاهی رسیده ایم که بیشترین نیاز کشور با تولید داخل تامین می شود. صنعت داروسازی به عنوان یک صنعت استراتژیک در سراسر دنیا توانسته است سهم زیادی در کسب درآمد و …

صدور محصولات بیوتكنولوژی ایران به اروپا ادامه مطلب »