انجام سالانه ۶٠ هزار سی تی اسکن در خیریه درمانی و تنها مرکز تصویربرداری منطقه اسلامشهر

انجام سالانه ۶٠ هزار سی تی اسکن در خیریه درمانی و تنها مرکز تصویربرداری منطقه اسلامشهر

انجام سالانه ۶٠ هزار سی تی اسکن در خیریه درمانی و تنها مرکز تصویربرداری منطقه اسلامشهر باشگاه خبرنگاران جوان : باشگاه خبرنگاران جوان – موسس مرکز خیریه امام رضا در اسلامشهر گفت: سالانه ۶٠٠ هزار نفر به مرکز خیریه مراجعه می‌کنند. این مرکز خیریه تنها مرکز دارای سی تی اسکن در اسلامشهر است و ۵٠٠ خانواده را …

انجام سالانه ۶٠ هزار سی تی اسکن در خیریه درمانی و تنها مرکز تصویربرداری منطقه اسلامشهر ادامه مطلب »