تجمع خانواده بیماران SMA به روز چهارم رسید

تجمع خانواده بیماران SMA به روز چهارم رسید

تجمع خانواده بیماران SMA به روز چهارم رسید خبرگزاری مهر: به گزارش خبرگزاری مهر، تجمع گروهی از خانواده بیماران SMA از روز یکشنبه گذشته در مقابل مجلس ادامه دارد. تجمع کنندگان، تامین دارو و مشکلات درمانی را از جمله مطالبات خود عنوان کرده اند. آنها با در دست داشتن پلاکاردهایی خواستار واردات داروی بیماران SMA …

تجمع خانواده بیماران SMA به روز چهارم رسید ادامه مطلب »