برخورد قطار با وانت در ورامین یک فوتی و ۶ مصدوم برجای گذاشت

برخورد قطار با وانت در ورامین یک فوتی و ۶ مصدوم برجای گذاشت

برخورد قطار با وانت در ورامین یک فوتی و ۶ مصدوم برجای گذاشت باشگاه خبرنگاران جوان : باشگاه خبرنگاران جوان – خالدی گفت: این حادثه در محل راهبر قطار در تقاطع دهستان باغ خواص اتفاق افتاده است. بنابر گزارش‌های اولیه سرنشینان وانت اتباع افغانستانی بودند و قطار باری بوده است.