رهایی ۳۰ هزار نفر از معلولیت با پیوند نسوج در ایران

رهایی ۳۰ هزار نفر از معلولیت با پیوند نسوج در ایران

رهایی ۳۰ هزار نفر از معلولیت با پیوند نسوج در ایران خبرگزاری مهر: به گزارش خبرگزاری مهر، امید قبادی در آستانه روز جهانی معلولین، افزود: نوع دوستی صفت بارز و نهادینه شده مردم ایران در همه‌ی نقاط تاریخی بوده و خوشبختانه سال گذشته با تصمیم بزرگوارانه‌ی خود و رضایت به اهدا حدود ۳۰ هزار نفر …

رهایی ۳۰ هزار نفر از معلولیت با پیوند نسوج در ایران ادامه مطلب »