CHLORDIAZEPOXIDE HYDROCHLORIDE از شرکت HALSEY

اطلاعات داروی نمایش داده شده مستقیما از دیتابیس اطلاعات دارویی سازمان غذا و دارو آمریکا (FDA) استخراج می شود و مرتبا به روز رسانی می شود
داروی نمایش داده شده مورد تایید FDA می باشد و اطلاعات ثبت آن در زیر قابل مشاهده است

CHLORDIAZEPOXIDE HYDROCHLORIDE از شرکت HALSEY

Abbreviated New Drug Application (ANDA): 084685

Company: HALSEY

Drug Name Active Ingredients Strength Dosage Form/Route Marketing Status TE Code RLD RS
CHLORDIAZEPOXIDE HYDROCHLORIDE CHLORDIAZEPOXIDE HYDROCHLORIDE 25MG CAPSULE;ORAL Discontinued

None

No No
بخوانید  AMANTADINE HYDROCHLORIDE از شرکت STRIDES PHARMA
به بالای صفحه بردن