دارو هایی که با حرف A شروع می شوند

ACYCLOVIR از شرکت AMNEAL

ACYCLOVIR از شرکت AMNEAL Abbreviated New Drug Application (ANDA): 208766 Company: AMNEAL Email Products on ANDA 208766 Drug Name Active Ingredients Strength Dosage Form/Route Marketing Status TE Code RLD RS ACYCLOVIR ACYCLOVIR 5% CREAM;TOPICAL Prescription AB No No Approval Date(s) and History, Letters, Labels, Reviews for ANDA 208766 Original Approvals or Tentative Approvals Action Date …

ACYCLOVIR از شرکت AMNEAL ادامه مطلب »

ACYCLOVIR از شرکت ALEMBIC PHARMS LTD

اطلاعات داروی نمایش داده شده مستقیما از دیتابیس اطلاعات دارویی سازمان غذا و دارو آمریکا (FDA) استخراج می شود و مرتبا به روز رسانی می شود داروی نمایش داده شده مورد تایید FDA می باشد و اطلاعات ثبت آن در زیر قابل مشاهده است ACYCLOVIR از شرکت ALEMBIC PHARMS LTD Abbreviated New Drug Application (ANDA): …

ACYCLOVIR از شرکت ALEMBIC PHARMS LTD ادامه مطلب »

ACYCLOVIR از شرکت SQUARE PHARMS LTD

اطلاعات داروی نمایش داده شده مستقیما از دیتابیس اطلاعات دارویی سازمان غذا و دارو آمریکا (FDA) استخراج می شود و مرتبا به روز رسانی می شود داروی نمایش داده شده مورد تایید FDA می باشد و اطلاعات ثبت آن در زیر قابل مشاهده است ACYCLOVIR از شرکت SQUARE PHARMS LTD Abbreviated New Drug Application (ANDA): …

ACYCLOVIR از شرکت SQUARE PHARMS LTD ادامه مطلب »

ACYCLOVIR از شرکت ZYDUS PHARMS

اطلاعات داروی نمایش داده شده مستقیما از دیتابیس اطلاعات دارویی سازمان غذا و دارو آمریکا (FDA) استخراج می شود و مرتبا به روز رسانی می شود داروی نمایش داده شده مورد تایید FDA می باشد و اطلاعات ثبت آن در زیر قابل مشاهده است ACYCLOVIR از شرکت ZYDUS PHARMS Abbreviated New Drug Application (ANDA): 204314 …

ACYCLOVIR از شرکت ZYDUS PHARMS ادامه مطلب »

ACYCLOVIR از شرکت CADILA

اطلاعات داروی نمایش داده شده مستقیما از دیتابیس اطلاعات دارویی سازمان غذا و دارو آمریکا (FDA) استخراج می شود و مرتبا به روز رسانی می شود داروی نمایش داده شده مورد تایید FDA می باشد و اطلاعات ثبت آن در زیر قابل مشاهده است ACYCLOVIR از شرکت CADILA Abbreviated New Drug Application (ANDA): 204313 Company: …

ACYCLOVIR از شرکت CADILA ادامه مطلب »

ACYCLOVIR از شرکت AMNEAL PHARMS

اطلاعات داروی نمایش داده شده مستقیما از دیتابیس اطلاعات دارویی سازمان غذا و دارو آمریکا (FDA) استخراج می شود و مرتبا به روز رسانی می شود داروی نمایش داده شده مورد تایید FDA می باشد و اطلاعات ثبت آن در زیر قابل مشاهده است ACYCLOVIR از شرکت AMNEAL PHARMS Abbreviated New Drug Application (ANDA): 204605 …

ACYCLOVIR از شرکت AMNEAL PHARMS ادامه مطلب »

ACYCLOVIR از شرکت HETERO LABS LTD V

اطلاعات داروی نمایش داده شده مستقیما از دیتابیس اطلاعات دارویی سازمان غذا و دارو آمریکا (FDA) استخراج می شود و مرتبا به روز رسانی می شود داروی نمایش داده شده مورد تایید FDA می باشد و اطلاعات ثبت آن در زیر قابل مشاهده است ACYCLOVIR از شرکت HETERO LABS LTD V Abbreviated New Drug Application …

ACYCLOVIR از شرکت HETERO LABS LTD V ادامه مطلب »

ACYCLOVIR از شرکت COSETTE

اطلاعات داروی نمایش داده شده مستقیما از دیتابیس اطلاعات دارویی سازمان غذا و دارو آمریکا (FDA) استخراج می شود و مرتبا به روز رسانی می شود داروی نمایش داده شده مورد تایید FDA می باشد و اطلاعات ثبت آن در زیر قابل مشاهده است ACYCLOVIR از شرکت COSETTE Abbreviated New Drug Application (ANDA): 205591 Company: …

ACYCLOVIR از شرکت COSETTE ادامه مطلب »

ACYCLOVIR از شرکت TARO

اطلاعات داروی نمایش داده شده مستقیما از دیتابیس اطلاعات دارویی سازمان غذا و دارو آمریکا (FDA) استخراج می شود و مرتبا به روز رسانی می شود داروی نمایش داده شده مورد تایید FDA می باشد و اطلاعات ثبت آن در زیر قابل مشاهده است ACYCLOVIR از شرکت TARO Abbreviated New Drug Application (ANDA): 205469 Company: …

ACYCLOVIR از شرکت TARO ادامه مطلب »

ACYCLOVIR از شرکت GLENMARK PHARMS SA

اطلاعات داروی نمایش داده شده مستقیما از دیتابیس اطلاعات دارویی سازمان غذا و دارو آمریکا (FDA) استخراج می شود و مرتبا به روز رسانی می شود داروی نمایش داده شده مورد تایید FDA می باشد و اطلاعات ثبت آن در زیر قابل مشاهده است ACYCLOVIR از شرکت GLENMARK PHARMS SA Abbreviated New Drug Application (ANDA): …

ACYCLOVIR از شرکت GLENMARK PHARMS SA ادامه مطلب »

به بالای صفحه بردن