دارو هایی که با حرف B شروع می شوند

BROMPHENIRAMINE MALEATE از شرکت WATSON LABS

BROMPHENIRAMINE MALEATE از شرکت WATSON LABS Abbreviated New Drug Application (ANDA): 083820 Company: WATSON LABS Email Products on ANDA 083820 Drug Name Active Ingredients Strength Dosage Form/Route Marketing Status TE Code RLD RS BROMPHENIRAMINE MALEATE BROMPHENIRAMINE MALEATE 100MG/ML INJECTABLE;INJECTION Discontinued None No No حتما بخوانید : BROMPHENIRAMINE MALEATE از شرکت UPSHER SMITH LABS منبع : …

BROMPHENIRAMINE MALEATE از شرکت WATSON LABS ادامه مطلب »

BROMPHENIRAMINE MALEATE از شرکت WATSON LABS

اطلاعات داروی نمایش داده شده مستقیما از دیتابیس اطلاعات دارویی سازمان غذا و دارو آمریکا (FDA) استخراج می شود و مرتبا به روز رسانی می شود داروی نمایش داده شده مورد تایید FDA می باشد و اطلاعات ثبت آن در زیر قابل مشاهده است BROMPHENIRAMINE MALEATE از شرکت WATSON LABS Abbreviated New Drug Application (ANDA): …

BROMPHENIRAMINE MALEATE از شرکت WATSON LABS ادامه مطلب »

BROMPHENIRAMINE MALEATE از شرکت UPSHER SMITH LABS

اطلاعات داروی نمایش داده شده مستقیما از دیتابیس اطلاعات دارویی سازمان غذا و دارو آمریکا (FDA) استخراج می شود و مرتبا به روز رسانی می شود داروی نمایش داده شده مورد تایید FDA می باشد و اطلاعات ثبت آن در زیر قابل مشاهده است BROMPHENIRAMINE MALEATE از شرکت UPSHER SMITH LABS Abbreviated New Drug Application …

BROMPHENIRAMINE MALEATE از شرکت UPSHER SMITH LABS ادامه مطلب »

BROMPHENIRAMINE MALEATE از شرکت IVAX SUB TEVA PHARMS

اطلاعات داروی نمایش داده شده مستقیما از دیتابیس اطلاعات دارویی سازمان غذا و دارو آمریکا (FDA) استخراج می شود و مرتبا به روز رسانی می شود داروی نمایش داده شده مورد تایید FDA می باشد و اطلاعات ثبت آن در زیر قابل مشاهده است BROMPHENIRAMINE MALEATE از شرکت IVAX SUB TEVA PHARMS Abbreviated New Drug …

BROMPHENIRAMINE MALEATE از شرکت IVAX SUB TEVA PHARMS ادامه مطلب »

BROMPHENIRAMINE MALEATE از شرکت PVT FORM

اطلاعات داروی نمایش داده شده مستقیما از دیتابیس اطلاعات دارویی سازمان غذا و دارو آمریکا (FDA) استخراج می شود و مرتبا به روز رسانی می شود داروی نمایش داده شده مورد تایید FDA می باشد و اطلاعات ثبت آن در زیر قابل مشاهده است BROMPHENIRAMINE MALEATE از شرکت PVT FORM Abbreviated New Drug Application (ANDA): …

BROMPHENIRAMINE MALEATE از شرکت PVT FORM ادامه مطلب »

BROMPHENIRAMINE MALEATE از شرکت VITARINE

اطلاعات داروی نمایش داده شده مستقیما از دیتابیس اطلاعات دارویی سازمان غذا و دارو آمریکا (FDA) استخراج می شود و مرتبا به روز رسانی می شود داروی نمایش داده شده مورد تایید FDA می باشد و اطلاعات ثبت آن در زیر قابل مشاهده است BROMPHENIRAMINE MALEATE از شرکت VITARINE Abbreviated New Drug Application (ANDA): 085850 …

BROMPHENIRAMINE MALEATE از شرکت VITARINE ادامه مطلب »

BROMPHENIRAMINE MALEATE از شرکت PHOENIX LABS NY

اطلاعات داروی نمایش داده شده مستقیما از دیتابیس اطلاعات دارویی سازمان غذا و دارو آمریکا (FDA) استخراج می شود و مرتبا به روز رسانی می شود داروی نمایش داده شده مورد تایید FDA می باشد و اطلاعات ثبت آن در زیر قابل مشاهده است BROMPHENIRAMINE MALEATE از شرکت PHOENIX LABS NY Abbreviated New Drug Application …

BROMPHENIRAMINE MALEATE از شرکت PHOENIX LABS NY ادامه مطلب »

BROMPHENIRAMINE MALEATE از شرکت KV PHARM

اطلاعات داروی نمایش داده شده مستقیما از دیتابیس اطلاعات دارویی سازمان غذا و دارو آمریکا (FDA) استخراج می شود و مرتبا به روز رسانی می شود داروی نمایش داده شده مورد تایید FDA می باشد و اطلاعات ثبت آن در زیر قابل مشاهده است BROMPHENIRAMINE MALEATE از شرکت KV PHARM Abbreviated New Drug Application (ANDA): …

BROMPHENIRAMINE MALEATE از شرکت KV PHARM ادامه مطلب »

BROMPHENIRAMINE MALEATE از شرکت NEXGEN PHARMA INC

اطلاعات داروی نمایش داده شده مستقیما از دیتابیس اطلاعات دارویی سازمان غذا و دارو آمریکا (FDA) استخراج می شود و مرتبا به روز رسانی می شود داروی نمایش داده شده مورد تایید FDA می باشد و اطلاعات ثبت آن در زیر قابل مشاهده است BROMPHENIRAMINE MALEATE از شرکت NEXGEN PHARMA INC Abbreviated New Drug Application …

BROMPHENIRAMINE MALEATE از شرکت NEXGEN PHARMA INC ادامه مطلب »

BROMPHENIRAMINE MALEATE از شرکت WATSON LABS

اطلاعات داروی نمایش داده شده مستقیما از دیتابیس اطلاعات دارویی سازمان غذا و دارو آمریکا (FDA) استخراج می شود و مرتبا به روز رسانی می شود داروی نمایش داده شده مورد تایید FDA می باشد و اطلاعات ثبت آن در زیر قابل مشاهده است BROMPHENIRAMINE MALEATE از شرکت WATSON LABS Abbreviated New Drug Application (ANDA): …

BROMPHENIRAMINE MALEATE از شرکت WATSON LABS ادامه مطلب »

به بالای صفحه بردن