BROMPHENIRAMINE MALEATE از شرکت PHOENIX LABS NY

اطلاعات داروی نمایش داده شده مستقیما از دیتابیس اطلاعات دارویی سازمان غذا و دارو آمریکا (FDA) استخراج می شود و مرتبا به روز رسانی می شود
داروی نمایش داده شده مورد تایید FDA می باشد و اطلاعات ثبت آن در زیر قابل مشاهده است

BROMPHENIRAMINE MALEATE از شرکت PHOENIX LABS NY

Abbreviated New Drug Application (ANDA): 085521

Company: PHOENIX LABS NY

Drug Name Active Ingredients Strength Dosage Form/Route Marketing Status TE Code RLD RS
BROMPHENIRAMINE MALEATE BROMPHENIRAMINE MALEATE 4MG Tablet; Oral Prescription

AA

No No

BROMPHENIRAMINE MALEATE

Tablet; Oral; 4MG

TE Code = AA

Drug Name Active Ingredients Strength Dosage Form/Route Marketing Status RLD TE Code Application No. Company
BROMPHENIRAMINE MALEATE BROMPHENIRAMINE MALEATE 4MG Tablet; Oral Prescription No AA 085592 NYLOS
BROMPHENIRAMINE MALEATE BROMPHENIRAMINE MALEATE 4MG Tablet; Oral Prescription No AA 085521 PHOENIX LABS NY
VELTANE BROMPHENIRAMINE MALEATE 4MG Tablet; Oral Prescription No AA 084088 LANNETT
حتما بخوانید : ACYCLOVIR از شرکت TARO
بخوانید  ACETIC ACID 2% IN AQUEOUS ALUMINUM ACETATE از شرکت BAUSCH AND LOMB
به بالای صفحه بردن