ALLOPURINOL از شرکت WATSON LABS

اطلاعات داروی نمایش داده شده مستقیما از دیتابیس اطلاعات دارویی سازمان غذا و دارو آمریکا (FDA) استخراج می شود و مرتبا به روز رسانی می شود
داروی نمایش داده شده مورد تایید FDA می باشد و اطلاعات ثبت آن در زیر قابل مشاهده است

ALLOPURINOL از شرکت WATSON LABS

New Drug Application (NDA): 018785

Company: WATSON LABS

Drug NameActive IngredientsStrengthDosage Form/RouteMarketing StatusTE CodeRLDRS
ALLOPURINOLALLOPURINOL100MGTABLET;ORALDiscontinued

None

NoNo
ALLOPURINOLALLOPURINOL300MGTABLET;ORALDiscontinued

None

NoNo
بخوانید  ALLOPURINOL از شرکت SUPERPHARM
اسکرول به بالا