ALLOPURINOL از شرکت SUPERPHARM

اطلاعات داروی نمایش داده شده مستقیما از دیتابیس اطلاعات دارویی سازمان غذا و دارو آمریکا (FDA) استخراج می شود و مرتبا به روز رسانی می شود
داروی نمایش داده شده مورد تایید FDA می باشد و اطلاعات ثبت آن در زیر قابل مشاهده است

ALLOPURINOL از شرکت SUPERPHARM

Abbreviated New Drug Application (ANDA): 070951

Company: SUPERPHARM

Drug NameActive IngredientsStrengthDosage Form/RouteMarketing StatusTE CodeRLDRS
ALLOPURINOLALLOPURINOL300MGTABLET;ORALDiscontinued

None

NoNo
بخوانید  ABITREXATE از شرکت ABIC
اسکرول به بالا