0

️تعداد شهرهای با وضعیت قرمز به صفر رسید

️تعداد شهرهای با وضعیت قرمز به صفر رسید

️تعداد شهرهای با وضعیت قرمز به صفر رسید

باشگاه خبرنگاران جوان :

مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت بهداشت  آخرین وضعیت شهرهای کشور را از نظر کرونایی اعلام کرد که بدین شرح است:

بر اساس آخرین به روز رسانی ها، تعداد شهرهای با وضعیت قرمز در کشور از ۲ به ۰ شهر رسید. همچنین تعداد شهرهای با وضعیت نارنجی از ۴۸ به ۳۳ شهر کاهش یافت.

تعداد شهرهای با وضعیت زرد از ۳۲۳ به ۳۲۱ شهر رسید و تعداد شهرهای با وضعیت آبی از ۷۵ به ۹۴ شهر افزایش یافت.

در حال حاضر صفر شهر قرمز ،  ۳۳ شهر نارنجی، ۳۲۱ شهر زرد و  ۹۴ شهر کشور در وضعیت آبی قرار دارند.

 

️تعداد شهرهای با وضعیت قرمز به صفر رسید

️تعداد شهرهای با وضعیت قرمز به صفر رسید

️تعداد شهرهای با وضعیت قرمز به صفر رسید

باشگاه خبرنگاران جوان علمی پزشکی بهداشت و درمان
بخوانید  چهاردهمین کنگره بین المللی ارتقاء کیفیت خدمات آزمایشگاهی زیر ذره‌بین

نظرات کاربران