0

کمپلکس ضد انعقادی  بازدارنده (انسانی)

تصویر پیدا نشد !

کمپلکس ضد انعقادی  بازدارنده (انسان)

تلفظ

 فهرست

 • PCC فعال شده
 • AICC
 • aPCC
 • بازدارنده مجتمع انعقادی
 • عامل دور زدن فعالیت بازدارنده هشت
 • فعالیت دور زدن بازدارنده فاکتور VIII
 • FEIBA NF
 • FEIBA VH

نام های تجاری: ایالات متحده

 • FEIBA

دسته دارویی

 • کنسانتره پیچیده پروترومبین (aPCC)
 • ماده ضدهموفیلی
 • مشتق فرآورده خون

داروشناسی

فعل و انفعالات متعدد اجزای موجود در کمپلکس انعقادی ضد مهار کننده ، تولید ترومبین مختل شده در بیماران هموفیلی با مهارکننده ها را بازیابی می کند. در شرایط آزمایشگاهی ، کمپلکس انعقادی ضد مهار کننده زمان ترومبوپلاستین جزئی فعال شده مهار کننده فاکتور VIII در پلاسما را کوتاه می کند.

شروع اقدام

تولید پیک ترومبین: در مدت 15 تا 30 دقیقه (Varadi 2003)

مدت زمان اقدام

8 تا 12 ساعت (بر اساس تولید ترومبین) (Varadi 2003)

حذف نیمه عمر

4 تا 7 ساعت (بر اساس تولید ترومبین) (Varadi 2003)

استفاده: علائم دارای برچسب

خونریزی در بیماران مبتلا به هموفیلی: کنترل و پیشگیری از وقوع خونریزی در بیماران مبتلا به هموفیلی A و B با مهارکننده ها.

مدیریت خونریزی بعد از عمل در بیماران مبتلا به هموفیلی: مدیریت خونریزی حین عمل در بیماران مبتلا به هموفیلی A و B با مهارکننده ها.

پیشگیری معمول از وقایع خونریزی در بیماران مبتلا به هموفیلی: پیشگیری معمول برای جلوگیری یا کاهش فراوانی دوره های خونریزی در بیماران مبتلا به هموفیلی A و B با مهارکننده ها.

هموفیلی اکتسابی با عناصر بازدارنده فاکتور VIII یا فاکتور IX> 5 واحد بتسدا

داده های حاصل از ارزیابی گذشته نگر در بیماران تحت درمان با کمپلکس انعقادی ضد بازدارنده (انسانی) که دارای آنتی بادی برای فاکتور VIII هستند کمپلکس انعقادی بازدارنده (انسانی) ممکن است برای درمان این بیماری مفید باشد [صالح 2004] . برای تعریف بیشتر نقش کمپلکس انعقادی ضد بازدارنده (انسان) در این شرایط ممکن است داده های اضافی لازم باشد.

بر اساس توصیه های بین المللی در مورد تشخیص و درمان بیماران مبتلا به هموفیلی اکتسابی ، استفاده از ضد کمپلکس انعقادی مهارکننده (انسانی) برای درمان خونریزی شدید در بیماران مبتلا به این بیماری م effectiveثر است و توصیه می شود. [Huth-Kuhne 2009] .

خونریزی داخل جمجمه ، با واسطه پنتازاکارید ( به عنوان مثال ، fondaparinux) (دوز کامل درمانی)

بر اساس رهنمودهای انجمن مراقبت های عصبی و انجمن مراقبت های ویژه برای برگشت داروهای ضد ترومبوتیک در خونریزی داخل جمجمه ، استفاده از کمپلکس انعقادی ضد بازدارنده (انسان) یا 4 کنسانتره پروترومبین-فاکتور فاکتور (انسانی) برای بیماران مبتلا به خونریزی داخل جمجمه همراه با دوز کامل درمانی پنتازاکاریدها (به عنوان مثال ، فونداپارینوکس) پیشنهاد می شود [Cuker 2019] .

خونریزی تهدید کننده زندگی در ارتباط با آنتاگونی غیر ویتامین K است sts

داده های تعداد محدودی از بیماران (گزارش های متعدد موردی) حاکی از آن است که کمپلکس انعقادی ضد مهار کننده (انسان) ممکن است در درمان خونریزی تهدید کننده زندگی مرتبط با dabigatran مفید باشد [سوپر> [Dager 2013 ] ، [Faust 2014] ، [Kiraly 2013] ، [Neyens 2014] ، [Schulman 2014] [Kiraly 2013] ، [Maurice-Szamburski 2014] . علاوه بر این ، داده های in vitro و in vivo ارزیابی اثر کمپلکس انعقادی ضد بازدارنده (انسان) بر پارامترهای مختلف انعقادی متاثر از apixaban ، edoxaban یا rivaroxaban نشان می دهد که کمپلکس انعقادی ضد بازدارنده (انسان) ممکن است در وارونه سازی م effectiveثر باشد این عوامل [Escolar 2013] ، [Fukuda 2012] ، [Halim 2014] ، [Marlu 2012] ، [Perzborn 2014] .

بر اساس سند راهنمای انجمن ضد انعقاد خون در مورد برگشت داروهای ضد انعقادی خوراکی مستقیم ، استفاده از کمپلکس انعقادی ضد بازدارنده (انسانی) (یعنی کمپلکس پروترومبین فعال شده) در صورت عدم دسترسی به ایداروسیزوماب [Cuker 2019] ممکن است برای درمان خونریزی تهدید کننده زندگی مرتبط با دبیگاتران در نظر گرفته شود. مسیر تصمیم گیری اجماع متخصص کالج قلب و عروق آمریکا در زمینه مدیریت خونریزی در بیماران با داروهای ضد انعقاد خوراکی توصیه های مشابهی راجع به برگشت دابیگاتران ارائه می دهد و همچنین پیشنهاد می کند که کمپلکس انعقادی ضد بازدارنده (انسان) ممکن است به عنوان خط دوم درمانی برای برگشت داروهای خوراکی فاکتورهای مستقیم خوراکی (apixaban ، edoxaban یا rivaroxaban) در نظر گرفته شود [ACC [Tomaselli 2020]] .

برگشت داروی دابیگاتران در بیمارانی که به فوریت عمل احتیاج دارند (در صورت عدم استفاده از ایداروسیزوماب)

تجربه بالینی استفاده از کمپلکس انعقادی ضد بازدارنده (انسانی) را نشان می دهد (اگر ایداروسیزوماب در دسترس نباشد) برای برگشت داروی دبیگاتران در بیمارانی که نیاز به اقدامات فوری جراحی دارند در حالی که نمی توان با اطمینان عمل کرد در حالی که بیمار ضد انعقاد بیمار است یا نمی توان آن را به تأخیر انداخت. [باو 2019] .

بر اساس برگشت داروهای ضد انعقاد خوراکی مستقیم: راهنمایی fr در تالار گفتمان ضد انعقاد ، کمپلکس انعقادی ضد بازدارنده (انسانی) ممکن است برای برگشت داروی دبیگاتران (در صورت عدم وجود ایداروسیزوماب) در بیمارانی که نیاز به اقدامات جراحی فوری دارند در حالی که این روش نمی تواند با خیال راحت انجام شود در حالی که بیمار ضد انعقاد است یا نمی تواند موثر باشد. با تأخیر [Cucker 2019] .

موارد منع مصرف

حساسیت آنافیلاکتیک یا حساسیت شدید به کمپلکس انعقادی ضد مهارکننده یا هر یک از اجزای فرمولاسیون ، از جمله فاکتورهای سیستم تولید کننده کینین. انعقاد داخل عروقی منتشر (DIC) ؛ ترومبوز حاد یا آمبولی (از جمله سکته قلبی)

دوز بندی: بزرگسالان

توجه: کمپلکس انعقادی ضد بازدارنده (انسان) عمدتا شامل سطوح درمانی غیر فعال شده از فاکتورهای II ، IX و X و عمدتا فعال شده فاکتور VII است >

کنترل و پیشگیری از وقوع خونریزی در بیماران مبتلا به هموفیلی: IV: توجه: درمان خط اول در نظر گرفته می شود وقتی که تیتر بازدارنده فاکتور VIII> 5 واحد بتسدا باشد ( BU) (ممکن است فاکتور ضد هموفیلی هنگام تیتر دستورالعمل های عمومی دوز مصرفی: 50 تا 100 واحد / کیلوگرم در دوز. مقدار و مدت زمان درمان به محل و میزان خونریزی و وضعیت بالینی بیمار بستگی دارد.

بخوانید  CARBAMAZEPINE از شرکت ACTAVIS ELIZABETH

خونریزی مفصلی: 50 تا 100 واحد / کیلوگرم هر 12 ساعت تا زمان درد و حاد معلولیت ها بهبود می یابند (حداکثر: 100 واحد / کیلوگرم در دوز ؛ 200 واحد / کیلوگرم در روز).

خونریزی غشای مخاطی: 50 تا 100 واحد / کیلوگرم هر 6 ساعت برای حداقل 1 روز یا تا زمان برطرف شدن خونریزی (حداکثر: 100 واحد / کیلوگرم در دوز ؛ 200 واحد / کیلوگرم در روز).

خونریزی بافت نرم (به عنوان مثال ، خونریزی رتروپریتونئال): 100 واحد در کیلوگرم هر 12 ساعت تا زمان رفع خونریزی (حداکثر: 100 واحد در کیلوگرم در دوز ؛ 200 واحد در کیلوگرم در روز).

خونریزی شدید دیگر (به عنوان مثال ، خونریزی داخل جمجمه): مدیریت قبل از عمل:

قبل از عمل: 50 بعد از عمل: 50 تا 100 واحد در کیلوگرم هر 6 تا 12 ساعت تا زمان رفع خونریزی و بهبودی (حداکثر: 100 واحد در کیلوگرم) / دوز ؛ 200 واحد / کیلوگرم در روز).

پیشگیری معمول: 85 واحد / کیلوگرم هر روز در روز.

خونریزی (متوسط ​​تا شدید) به دلیل هموفیلی اکتسابی (استفاده بدون برچسب): IV: دوز بهینه ثابت نشده است: 50 تا 100 واحد در کیلوگرم هر 8 تا 12 ساعت تا زمانی که خونریزی کنترل شود ؛ ممکن است به مدت 24 تا 72 ساعت بر اساس محل ، نوع و شدت خونریزی ادامه یابد (حداکثر: 200 واحد در کیلوگرم در روز) (Huth-Kuhne 2009؛ Sallah 2004).

خونریزی داخل جمجمه ، پنتازاکارید با واسطه (به عنوان مثال ، فونداپارینوکس) (دوز کامل درمانی) (استفاده بدون برچسب): IV:

20 واحد /کیلوگرم. توجه: در بیمارانی که برای پیشگیری از ترومبوآمبولی وریدی فونداپارینوکس دریافت می کنند (یعنی یک دوز درمانی کامل نیست) ، دستورالعمل های انجمن مراقبت های عصبی و انجمن مراقبت های ویژه ، مخالفت را اعلام می کنند مگر اینکه وجود داشته باشد شواهدی از تجمع زیستی یا اختلال در ترخیص کالا از گمرک است (NCS / SCCM [Frontera 2016]).

خونریزی تهدید کننده زندگی همراه با آنتاگونیست های غیر ویتامین K (استفاده بدون برچسب): عامل مستقیم خوراکی مهارکننده بازدارنده (apixaban ، betrixaban ، edoxaban ، rivaroxaban [اگر andexanet alfa در دسترس نباشد]): IV: 50 واحد در کیلوگرم یک بار ، علاوه بر سایر موارد اقدامات حمایتی همانطور که از نظر بالینی نشان داده شده است (به عنوان مثال ، زغال فعال [اگر بلع در طی 2 تا 4 ساعت باشد] ، عامل ضد فیبرینولیتیک) (ACC [Tomaselli 2020]؛ Baugh 2019؛ NCS / SCCM [Frontera 2016]).

واسطه بازدارنده ترومبین مستقیم (argatroban ، dabigatran ، bivalirudin ، desirudin [اگر idarucizumab در دسترس نباشد]): IV: 50 واحد در کیلوگرم یک بار ، علاوه بر سایر اقدامات حمایتی که از نظر بالینی نشان داده شده است (به عنوان مثال ، زغال فعال [در صورت مصرف داخل 2 تا 4 ساعت] ، همودیالیز ، عامل ضد فیبرینولیتیک) (ACC [Tomaselli 2020]؛ Cuker 2019؛ NCS / SCCM [Frontera 2016]).

برگشت دابیگاتران در بیمارانی که به فوریت عمل احتیاج دارند (در صورت عدم وجود داروی idarucizumab ) (استفاده خارج از برچسب): توجه: عامل معکوس فقط درصورتیکه روش با اطمینان انجام نشود ، باید استفاده شود d در حالی که بیمار ضد انعقاد است یا نمی توان آن را به تأخیر انداخت (Cuker 2019).

IV: 50 واحد در کیلوگرم یک بار (Cuker 2019).

تنظیم دوز برای درمان همزمان: تداخلات دارویی قابل توجهی وجود دارد که نیاز به تنظیم دوز / فرکانس یا اجتناب از آن دارد. برای اطلاعات بیشتر با پایگاه داده تداخلات دارویی مشورت کنید.

مقدار مصرف: سالمندی

به دوز بزرگسالان مراجعه کنید.

مقدار مصرف: کودکان

توجه: کمپلکس انعقادی ضد بازدارنده (انسان) عمدتا شامل سطوح درمانی غیر فعال فاکتورهای II ، IX و X و عمدتا فاکتور VII فعال است. مقدار مصرف در واحد فعالیت دور زدن مهار کننده فاکتور VIII بیان می شود و به شدت و محل خونریزی بستگی دارد. فقط در صورت مجاز بودن شدت خونریزی باید از حداکثر دوز بیشتر شود. از نظر لخته شدن داخل عروقی ، ایسکمی کرونر و / یا علائم و نشانه های سایر وقایع ترومبوآمبولی از نزدیک نظارت کنید.

کنترل و پیشگیری از قسمت های خونریزی: نوزادان ، کودکان و نوجوانان: توجه: میزان مصرف با توجه به محل خونریزی و شدت آن متفاوت خواهد بود.

خونریزی مفصلی: IV: 50 تا 100 واحد / کیلوگرم / دوز هر 12 ساعت تا زمان درد و معلولیت های حاد بهبود یافته است. حداکثر دوز روزانه: 200 واحد / کیلوگرم / روز

خونریزی غشای مخاطی: IV: 50 تا 100 واحد / کیلوگرم / دوز هر 6 ساعت برای حداقل یک روز یا تا زمان برطرف شدن خونریزی. حداکثر دوز روزانه: 200 واحد / کیلوگرم / روز

خونریزی بافت نرم (به عنوان مثال ، خونریزی پشت صفاقی): IV: 100 واحد / کیلوگرم در دوز هر 12 ساعت تا زمان رفع خونریزی. حداکثر دوز روزانه: 200 واحد / کیلوگرم / روز

سایر خونریزی های شدید (به عنوان مثال ، خونریزی CNS): IV: 100 واحد / کیلوگرم در دوز هر 6 تا 12 ساعت تا زمان رفع خونریزی. حداکثر دوز روزانه: 200 واحد در کیلوگرم در روز

مدیریت بعد از عمل: نوزادان ، کودکان و نوجوانان:

قبل از عمل: IV: 50 تا 100 واحد در کیلوگرم (یک دوز) بلافاصله قبل از عمل تجویز می شود.

بعد از عمل: IV: 50 تا 100 واحد / کیلوگرم / دوز هر 6 تا 12 ساعت تا رسیدن خونریزی و بهبودی حاصل شود. حداکثر دوز روزانه: 200 واحد / کیلوگرم / روز

پیشگیری معمول: نوزادان ، کودکان و نوجوانان: IV: 85 واحد / کیلوگرم در دوز یک روز در میان.

بخوانید  CARMUSTINE از شرکت AMNEAL

تنظیم دوز برای درمان همزمان: تداخلات دارویی قابل توجهی وجود دارد که به تنظیم دوز / فرکانس یا اجتناب از آنها احتیاج دارد. برای اطلاعات بیشتر با پایگاه داده تداخلات دارویی مشورت کنید.

بازسازی

در یخچال بگذارید شیشه های کمپلکس انعقادی (کنسانتره) و SWFI (رقیق کننده) ضد بازدارنده به دمای اتاق برسند. با SWFI ارائه شده دوباره از نو بسازید. بچرخید تا پودر به آرامی حل شود. تکان نخورید.

مدیریت

IV: فقط برای تزریق یا تزریق IV. حداکثر میزان تزریق: 2 واحد / کیلوگرم در دقیقه. برای کنترل میزان تجویز ممکن است از پمپ سرنگ استفاده شود. از سرنگ های پلاستیکی لوئر قفل استفاده کنید (کمپلکس انعقادی ضد بازدارنده ممکن است به سطح سرنگ های تمام شیشه بچسبد). در همان لوله یا ظرف با سایر داروها تجویز نکنید. پس از بازسازی ، 3 ساعت تزریق کامل انجام دهید.

ملاحظات رژیم غذایی

ممکن است برخی از محصولات حاوی سدیم باشند.

ذخیره سازی

ویالهای دست نخورده را در دمای 2 تا 25 درجه سانتیگراد (36 درجه فارنهایت تا 77 درجه فارنهایت) ذخیره کنید. برای محافظت در برابر نور در بسته اصلی ذخیره کنید. منجمد نکنید پس از بازسازی ، در یخچال قرار ندهید و ظرف 3 ساعت آن را استفاده نکنید.

تداخلات دارویی

عوامل ضد فیبرینولیتیک: ممکن است اثر ترومبوژنیک کمپلکس انعقادی ضد بازدارنده (انسانی) را افزایش دهد. از ترکیب جلوگیری کنید

Emicizumab: ممکن است اثر ترومبوژنیک کمپلکس انعقادی ضد بازدارنده را افزایش دهد. (انسانی). مانیتور درمانی

فاکتور VIIa (نوترکیب): کمپلکس انعقادی ضد مهار کننده (انسان) ممکن است اثر ترومبوژنیک فاکتور VIIa (نوترکیب) را افزایش دهد. مدیریت: در نظر داشته باشید که از مصرف همزمان فاکتور VIIa (نوترکیب) و کنسانتره های پروترومبین فعال شده ، مانند کمپلکس انعقادی ضد بازدارنده (انسانی) ، به دلیل افزایش خطر ابتلا به حوادث ترومبوتیک جلوگیری کنید. اصلاح درمان را در نظر بگیرید

تعاملات آزمون

حاوی ایزوهماگگلوتینین های گروه خونی است. انتقال غیرفعال آنتی بادی به آنتی ژن های گلبول قرمز ممکن است در آزمایشات سرولوژی برای آنتی بادی های سلول قرمز تداخل ایجاد کند (به عنوان مثال ، آزمایش کومبس).

واکنشهای جانبی

واکنشها و موارد نامطلوب دارویی زیر از برچسب زدن محصول حاصل می شود مگر اینکه خلاف آن مشخص شده باشد. فرکانس مشخص نشده است.

قلب و عروق: حادثه عروقی مغزی (سکته مغزی آمبولی / ترومبوتیک) ، ناراحتی قفسه سینه ، درد قفسه سینه ، کاهش فشار خون ، گرگرفتگی ، فشار خون بالا ، افت فشار خون ، سکته قلبی ، آمبولی ریوی ، تاکی کاردی ، ترومبوآمبولی ، ترومبوز ( ترومبوز شریانی ، ترومبوز وریدی)

سیستم عصبی مرکزی: لرز ، سرگیجه ، خواب آلودگی ، سردرد ، هیپوستزی (از جمله صورت) ، ضعف ، پارستزی

پوست: خارش ، بثورات پوستی ، کهیر دستگاه گوارش: پریشانی شکم ، اسهال ، دیسژوزیا ، حالت تهوع ، استفراغ

هماتولوژیک و آنکولوژیک: انعقاد داخل عروقی منتشر /

ایمونولوژیک: ایجاد آنتی بادی (پاسخ آنامنی)

موضعی: درد در محل تزریق

تنفسی: برونکوسپاسم ، سرفه ، تنگی نفس ، خس خس سینه

متفرقه: تب

هشدار: هشدار جعبه دار آمريكا
حوادث ترومبوآمبولیک:

حوادث ترومبوآمبولیک در هنگام نظارت بر بازاریابی پس از تزریق کمپلکس انعقادی ضد بازدارنده گزارش شده است ، به ویژه پس از تجویز دوزهای بالا و / یا در بیمارانی که فاکتورهای خطر ترومبوتیک دارند. بیمارانی را که مجتمع انعقادی ضد بازدارنده دریافت می کنند از نظر علائم و نشانه های وقایع ترومبوآمبولی کنترل کنید.

هشدارها / احتیاط ها

نگرانی های مربوط به عوارض جانبی:

• واکنش های حساسیت بیش از حد: حساسیت بیش از حد و واکنش های آلرژیک (از جمله واکنش های شدید و سیستمیک [به عنوان مثال ، آنافیلاکسی همراه با کهیر) و آنژیوادم ، اسپاسم برونش ، شوک گردش خون]) به دنبال تجویز مشاهده شده است. با بروز علائم / نشانه های واکنش های شدید حساسیت فوری ، سریعاً آن را قطع کرده و مراقبت های حمایتی مناسب را انجام دهید.

• واکنش های تزریق: واکنش های تزریق (به عنوان مثال لرز ، پیرکسی ، فشار خون بالا) گزارش شده است.

• حوادث ترومبوآمبولیک: [اخطار جعبه دار ایالات متحده]: موارد ترومبوآمبولیک (از جمله ترومبوز وریدی ، آمبولی ریوی ، سکته مغزی و سکته مغزی) به دنبال تجویز کمپلکس انعقادی ضد بازدارنده ، به ویژه با تجویز دوزهای بالا و یا در بیماران گزارش شده است با عوامل خطر ترومبوتیک. از نظر علائم و نشانه های حوادث ترومبوآمبولی ، مخصوصاً اگر بیش از 200 واحد در کیلوگرم در روز تجویز می شود ، بیمارانی را که مجتمع انعقادی ضد بازدارنده دریافت می کنند ، کنترل کنید. با احتیاط در بیماران مبتلا به انعقاد داخل عروقی منتشر (DIC) ، بیماری آترواسکلروتیک پیشرفته ، آسیب له ، سپتی سمی یا درمان همزمان با فاکتور VIIa. مزایای بالقوه درمان را در مقابل خطر احتمالی این حوادث ترومبوآمبولی بسنجید. بیمارانی را که بیش از 100 واحد در کیلوگرم دریافت می کنند ، برای توسعه DIC ، ایسکمی حاد کرونر و علائم / علائم سایر حوادث ترومبوآمبولی کنترل کنید. در صورت بروز علائم و نشانه های بالینی ، مصرف را قطع کنید. در یک کارآزمایی بالینی ایمیزیزوماب که در آن بیماران همچنین از مجموعه انعقادی ضد بازدارنده برای خونریزی موفقیت آمیز استفاده می کردند ، مواردی از میکروآنژیوپاتی ترومبوتیک (TMA) گزارش شده است. TMA در مطالعات بالینی کمپلکس انعقادی ضد بازدارنده گزارش نشده است. با احتیاط مصرف کنید و در صورت استفاده از کمپلکس انعقادی ضد مهارکننده در بیمارانی که از داروی ایمی سیزوماب استفاده می کنند ، مراقب باشید.

موارد خاص فرم دوز:

بخوانید  CEFADROXIL از شرکت CSPC OUYI

• پلاسمای انسان: محصول پلاسمای انسان. ممکن است به طور بالقوه شامل عوامل عفونی باشد که می توانند بیماری را منتقل کنند. در طی فرآیند تولید ، غربالگری اهدا کنندگان ، و همچنین آزمایش و / یا غیرفعال سازی یا حذف ویروس های خاص ، خطر را کاهش می دهد. عفونتهایی که تصور می شود توسط این محصول منتقل می شوند باید به تولید کننده و / یا FDA MedWatch گزارش شوند. بیمارانی که علائم و نشانه های عفونت دارند (به عنوان مثال تب ، لرز ، خواب آلودگی) باید به مشورت با مراقبت های بهداشتی توصیه شوند.

هشدارها / احتیاط های دیگر:

• استفاده مناسب: برای درمان دوره های خونریزی ناشی از کمبود فاکتور انعقادی در غیاب بازدارنده ها به فاکتور VIII یا فاکتور IX مشخص نشده است. استفاده از داروهای ضد فیبرینولی در مدت زمان 6 تا 12 ساعت پس از تجویز کمپلکس انعقادی ضد بازدارنده توصیه نمی شود.

پارامترهای نظارت

مانیتور برای کنترل خونریزی. علائم / نشانه های انعقاد داخل عروقی منتشر (DIC) ، ایسکمی حاد کرونر و حوادث ترومبوآمبولیک ، به ویژه اگر> 100 واحد در کیلوگرم تجویز شود. هموگلوبین و هماتوکریت ؛ افت فشار خون علائم / نشانه های واکنشهای حساسیت بیش از حد. توجه: آزمایشاتی که برای نظارت بر اثر هموستاتیک استفاده می شوند ، مانند aPTT و TEG ، برای نظارت بر پاسخ با کمپلکس انعقادی ضد مهارکننده مفید نیستند (هافمن 2012). مقداردهی برای عادی سازی این مقادیر ممکن است منجر به DIC شود.

ملاحظات بارداری

به دنبال استفاده از کمپلکس انعقادی ضد مهارکننده (انسانی) در زنان باردار مبتلا به هموفیلی اکتسابی ، اطلاعات مربوط به نتیجه محدود از طریق دفتر ثبت حاملگی در دسترس است (Tengborn 2012). سایر محصولات برای پیشگیری معمول وقایع خونریزی در بیماران باردار مبتلا به هموفیلی شناخته شده ترجیح داده می شوند (NHF 2017؛ WFH [Srivastava 2013]؛ RCOG [Pavord 2017]). با این حال ، ممکن است استفاده از کمپلکس انعقادی ضد بازدارنده (انسان) در بیماران منتخب با خونریزی همراه با هموفیلی A پس از زایمان (یک محصول نوترکیب ترجیح داده شود) در نظر گرفته شود (Huth-Kuhne 2009؛ Kruse-Jarres 2017؛ Windyga 2019).

آموزش بیمار

این دارو برای چه استفاده می شود؟

• برای درمان بیماری هموفیلی استفاده می شود.

• برای درمان یا جلوگیری از خونریزی استفاده می شود. همه داروها ممکن است عوارض جانبی ایجاد کنند. با این حال ، بسیاری از افراد هیچ عارضه جانبی ندارند یا فقط عوارض جانبی جزئی دارند. اگر هر یک از این عوارض جانبی یا هرگونه عارضه جانبی دیگر شما را آزار داد یا از بین نرفت ، با پزشک خود تماس بگیرید یا از کمک پزشکی کمک بگیرید:

• خستگی

• اسهال

• حالت تهوع

• استفراغ

تغییر طعم و مزه

هشدار / احتیاط: حتی اگر نادر باشد ، بعضی از افراد هنگام مصرف دارو ممکن است عوارض جانبی بسیار بد و گاه کشنده ای داشته باشد. در صورت داشتن هر یک از علائم یا نشانه های زیر که ممکن است به یک عارضه جانبی بسیار ناخوشایند مربوط شود ، فوراً به پزشک خود اطلاع دهید یا از کمک پزشکی کمک بگیرید:

• لخته شدن خون مانند بی حسی یا ضعف در یکی سمت بدن درد ، قرمزی ، حساسیت ، گرما یا تورم در بازوها یا پاها ؛ تغییر رنگ بازو یا پا. درد قفسه سینه؛ تنگی نفس؛ ضربان قلب سریع یا سرفه کردن خون.

• عفونت Parvovirus B19 یا هپاتیت A مانند لرز ، خستگی شدید ، آبریزش بینی ، بثورات پوستی ، درد مفاصل ، کم اشتهایی ، حالت تهوع ، استفراغ ، درد شکم یا زردی پوست.

• سرگیجه شدید

• از بین رفتن

• کاهش شدید قدرت و انرژی

• سردرد شدید

• تغییرات بینایی

• لرز

• درد مفصل

• ضعف در یک طرف بدن ، مشکل در گفتار یا تفکر ، تغییر تعادل ، افتادن در یک طرف صورت ، یا تاری دید

• علائم واکنش آلرژیک ، مانند بثورات پوستی ؛ کندوها؛ خارش؛ پوست قرمز ، متورم ، تاول زده یا لایه برداری با یا بدون تب ؛ خس خس سینه تنگی در قفسه سینه یا گلو ؛ مشکل تنفس ، بلع یا صحبت کردن. گرفتگی صدا غیرمعمول یا تورم دهان ، صورت ، لب ها ، زبان یا گلو.

توجه: این یک لیست جامع از تمام عوارض جانبی نیست. اگر سوالی دارید با پزشک خود صحبت کنید.

استفاده از اطلاعات مصرف کننده و سلب مسئولیت: این اطلاعات نباید برای تصمیم گیری در مورد استفاده یا عدم استفاده از این دارو یا هر داروی دیگر استفاده شود. فقط ارائه دهنده خدمات بهداشتی دانش و آموزش لازم را برای تصمیم گیری در مورد داروهای مناسب برای یک بیمار خاص دارد. این اطلاعات هیچ دارویی را برای درمان هر بیمار یا شرایط سلامتی به عنوان ایمن ، م effectiveثر یا تأیید شده تأیید نمی کند. این فقط خلاصه ای از اطلاعات عمومی در مورد استفاده از دارو از جزوه آموزش بیمار است و به طور جامع در نظر گرفته نشده است. این خلاصه محدود شامل کلیه اطلاعات موجود در مورد موارد استفاده ، دستورالعمل ها ، هشدارها ، اقدامات احتیاطی ، تداخلات ، عوارض جانبی یا خطرات احتمالی در مورد این دارو نیست. این اطلاعات برای ارائه مشاوره پزشکی ، تشخیص یا درمان نیست و جایگزین اطلاعاتی نمی شود که از ارائه دهنده خدمات بهداشتی دریافت می کنید. برای خلاصه جزئیات بیشتر اطلاعات در مورد خطرات و مزایای استفاده از این دارو ، لطفا با ارائه دهنده خدمات بهداشتی خود صحبت کرده و کل جزوه آموزش بیمار را مرور کنید.

مارک های دیگر
Feiba N

نظرات کاربران