0

کاهش بستری‌های کرونایی در ۲۷ استان کشور

کاهش بستری‌های کرونایی در ۲۷ استان کشور

کاهش بستری‌های کرونایی در ۲۷ استان کشور

باشگاه خبرنگاران جوان :

در هفته اول اسفند، روند بستری‌های کرونا در استان‌های کشور نزولی یا ایستا است و در استان‌های تهران، کرمان، خراسان جنوبی، آذربایجان غربی و آذربایجان شرقی هم افزایش بارز فوتی‌ها را شاهد بوده‌ایم.

در هفته ۱۰۶ همه‌گیری کرونا در کشور، تعداد موارد سرپایی مثبت ۷۵ هزار و ۸۰۸ نفر، تعداد بستری‌های جدید ۱۴ هزار و ۵۹ نفر و تعداد موارد فوت شده یک هزار و ۵۶۳ نفر بوده است.

روند موارد سرپایی کرونا

روند بستری‌ و فوت کرونا

روند نزولی بستری‌های کرونا در عمده استان‌ها / افزایش فوتی‌ها در ۱۹ استان

روند نزولی بستری‌های کرونا در عمده استان‌ها / افزایش فوتی‌ها در ۱۹ استان

روند نزولی بستری‌های کرونا در عمده استان‌ها / افزایش فوتی‌ها در ۱۹ استان

مرور روند همه‌گیری در هفته ۱۰۶ اپیدمی کرونا

در ادامه می‌توانید روند همه‌گیری کووید ۱۹ در تمامی استان‌های کشور را تا پایان هفته اول اسفند ۱۴۰۰ معادل هفته ۱۰۶ اپیدمی کرونا در کشور مشاهده کنید:

تهران

در استان تهران در طول هفته اخیر تعداد موارد سرپایی مثبت شناسایی شده جدید ۴۶۴۵ نفر، تعداد موارد بستری جدید ۲۲۳۷ و تعداد فوتی‌ها هفته اخیر ۲۱۸ نفر بوده است.

روند نزولی بستری‌های کرونا در عمده استان‌ها / افزایش فوتی‌ها در ۱۹ استان

در استان تهران در هفته اخیر موارد بستری افزایش و موارد فوت استان افزایش بارز داشته است. بروز موارد بستری و میزان مرگ و میر از متوسط کشور کمتر است.

روند نزولی بستری‌های کرونا در عمده استان‌ها / افزایش فوتی‌ها در ۱۹ استان

خراسان شمالی

در هفته اخیر روند بستری نزولی بوده، اما موارد فوت در استان افزایش یافته است. میزان بروز موارد بستری و مرگ و میر استان از متوسط کشور بالاتر است.

روند نزولی بستری‌های کرونا در عمده استان‌ها / افزایش فوتی‌ها در ۱۹ استان

کهگیلویه و بویر احمد

در هفته اخیر روند بستری و فوت افزایش یافته است. بروز موارد بستری از متوسط کشور بیشتر و میزان مرگ‌ومیر از متوسط کشور کمتر است.

روند نزولی بستری‌های کرونا در عمده استان‌ها / افزایش فوتی‌ها در ۱۹ استان

کرمان

در هفته اخیر موارد بستری کاهش و فوت استان افزایش بارز داشته است. بروز موارد بستری و میزان مرگ‌ومیر از متوسط کشور بالاتر است.

روند نزولی بستری‌های کرونا در عمده استان‌ها / افزایش فوتی‌ها در ۱۹ استان

خراسان جنوبی

در هفته اخیر موارد بستری کاهش و موارد فوت در استان افزایش بارز یافته است. بروز موارد بستری و میزان مرگ و میر استان از متوسط کشور بالاتر است.

بخوانید  تزریق بیش از ۳۸۶ هزار دوز واکسن کرونا در شبانه روز گذشته

روند نزولی بستری‌های کرونا در عمده استان‌ها / افزایش فوتی‌ها در ۱۹ استان

چهارمحال و بختیاری

موارد بستری کاهش و موارد فوت استان افزایش داشته است. میزان بروز موارد بستری از متوسط کشور بالاتر و میزان مرگ و میر هم از متوسط کشور پیشی گرفته است.

روند نزولی بستری‌های کرونا در عمده استان‌ها / افزایش فوتی‌ها در ۱۹ استان

ایلام

در هفته اخیر روند بستری نزولی شده و موارد فوت افزایش یافته است. میزان بروز موارد بستری از متوسط کشور بالاتر و میزان مرگ و میر هم از متوسط کشور پیشی گرفته است.

روند نزولی بستری‌های کرونا در عمده استان‌ها / افزایش فوتی‌ها در ۱۹ استان

سمنان

روند بستری کاهش و فوت در استان افزایش یافته است. میزان بروز موارد بستری و میزان مرگ و میر استان از متوسط  کشور بالاتر است.

روند نزولی بستری‌های کرونا در عمده استان‌ها / افزایش فوتی‌ها در ۱۹ استان

گیلان

در هفته اخیر موارد بستری و فوت استان روند نزولی پیدا کرده است. بروز موارد بستری و میزان مرگ و میر از متوسط کشور بیشتر است.

روند نزولی بستری‌های کرونا در عمده استان‌ها / افزایش فوتی‌ها در ۱۹ استان

لرستان

موارد بستری استان کاهش و فوت افزایش یافته است. بروز موارد بستری از متوسط کشور بیشتر بوده، اما میزان مرگ و میر از متوسط کشور کمتر است.

روند نزولی بستری‌های کرونا در عمده استان‌ها / افزایش فوتی‌ها در ۱۹ استان

آذربایجان غربی

در هفته اخیر موارد بستری کاهش یافته، اما فوت استان افزایش بارز داشته است. بروز موارد بستری از متوسط  کشور بیشتر و مورتالیتی استان به حد متوسط کشور صعود کرده است.

روند نزولی بستری‌های کرونا در عمده استان‌ها / افزایش فوتی‌ها در ۱۹ استان

همدان

در هفته اخیر موارد بستری افزایش و فوت استان روندی ایستا داشته است. بروز موارد بستری از متوسط کشور بیشتر شده و میزان مرگ و میر از متوسط کشور کمتر است.

روند نزولی بستری‌های کرونا در عمده استان‌ها / افزایش فوتی‌ها در ۱۹ استان

مرکزی

در هفته اخیر روند بستری و موارد فوت استان کاهش یافته است. بروز موارد بستری و میزان مرگ و میر استان از متوسط کشور بیشتر است.

روند نزولی بستری‌های کرونا در عمده استان‌ها / افزایش فوتی‌ها در ۱۹ استان

کرمانشاه

بخوانید  بروز اختلالات روانی رو به افزایش است/آسیب پذیری گروه های شغلی

در هفته اخیر موارد بستری ایستا شده و فوت در استان کاهش یافته است. بروز موارد بستری از متوسط کشور بیشتر بوده و مرگ و میر استان از متوسط کشور کمتر است.

روند نزولی بستری‌های کرونا در عمده استان‌ها / افزایش فوتی‌ها در ۱۹ استان

یزد

در هفته اخیر موارد بستری و موارد فوت استان کاهش یافته است. میزان بروز موارد بستری از متوسط کشور بیشتر و میزان مرگ‌ومیر استان از متوسط کشور کمتر شده است.

روند نزولی بستری‌های کرونا در عمده استان‌ها / افزایش فوتی‌ها در ۱۹ استان

هرمزگان

در هفته اخیر موارد بستری و فوت استان کاهش یافته است. میزان بروز موارد بستری از متوسط کشور بیشتر و میزان مرگ و میر از متوسط کشور کمتر است.

روند نزولی بستری‌های کرونا در عمده استان‌ها / افزایش فوتی‌ها در ۱۹ استان

بوشهر

موارد بستری کاهش و فوت در استان افزایش داشته است. میزان بروز موارد بستری از متوسط کشور بالاتر و میزان مرگ‌ومیر از متوسط کشور کمتر است.

روند نزولی بستری‌های کرونا در عمده استان‌ها / افزایش فوتی‌ها در ۱۹ استان

آذربایجان شرقی

در هفته اخیر موارد بستری کاهش، اما فوت در استان افزایش بارز داشته است. بروز موارد بستری از متوسط کشور بیشتر و میزان مرگ‌ومیر هم از متوسط کشور پیشی گرفته است.

روند نزولی بستری‌های کرونا در عمده استان‌ها / افزایش فوتی‌ها در ۱۹ استان

اردبیل

در هفته اخیر روند بستری کاهش، اما فوت استان افزایش یافته است. میزان بروز معادل متوسط کشور و میزان مرگ‌ومیر استان از متوسط کشور پیشی گرفته است.

روند نزولی بستری‌های کرونا در عمده استان‌ها / افزایش فوتی‌ها در ۱۹ استان

قم

در هفته اخیر موارد بستری و فوت استان روند کاهش را نشان می‌دهد. بروز موارد بستری و میزان مرگ‌ومیر استان از متوسط کشور بیشتر است.

روند نزولی بستری‌های کرونا در عمده استان‌ها / افزایش فوتی‌ها در ۱۹ استان

مازندران

در هفته اخیر موارد بستری و فوت استان کاهش یافته است. بروز موارد بستری معادل متوسط کشور و میزان مرگ‌ومیر استان از حد متوسط کشور بیشتر است.

روند نزولی بستری‌های کرونا در عمده استان‌ها / افزایش فوتی‌ها در ۱۹ استان

قزوین

در این هفته موارد بستری کاهش و فوت استان روندی ایستا داشته است. بروز موارد بستری معادل متوسط کشور و مورتالیتی استان از متوسط کشور بالاتر است.

بخوانید  از «پاوه» تا «ریودوژانیرو»/ نیروهای مسلح در سال ۱۴۰۱ چه دستاوردهایی داشتند؟

روند نزولی بستری‌های کرونا در عمده استان‌ها / افزایش فوتی‌ها در ۱۹ استان

زنجان

در هفته اخیر روند بستری و فوت کاهش یافته است. میزان بروز موارد بستری معادل متوسط کشور و میزان مرگ‌ومیر استان از متوسط کشور کمتر است.

روند نزولی بستری‌های کرونا در عمده استان‌ها / افزایش فوتی‌ها در ۱۹ استان

گلستان

موارد بستری کاهش و فوت استان افزایش یافته است. میزان بروز موارد بستری استان معادل متوسط کشور و مورتالیتی از متوسط کشور کمتر است.

روند نزولی بستری‌های کرونا در عمده استان‌ها / افزایش فوتی‌ها در ۱۹ استان

اصفهان

در این هفته روند بستری کاهش یافته و موارد فوت روندی ایستا داشته است. بروز موارد بستری و میزان مرگ و میر از متوسط کشور کمتر است.

روند نزولی بستری‌های کرونا در عمده استان‌ها / افزایش فوتی‌ها در ۱۹ استان

خراسان رضوی

روند بستری نزولی بوده و موارد فوت افزایش نشان می‌دهد. بروز موارد بستری استان از متوسط کشور کمتر، اما میزان مرگ‌ومیر از متوسط کشور بالاتر است.

روند نزولی بستری‌های کرونا در عمده استان‌ها / افزایش فوتی‌ها در ۱۹ استان

فارس

در هفته اخیر موارد بستری استان کاهش یافته و فوت استان روندی ایستا را نشان می‌دهد. میزان بروز در استان از متوسط کشور کمتر و مورتالیتی استان از متوسط کشور بیشتر است.

روند نزولی بستری‌های کرونا در عمده استان‌ها / افزایش فوتی‌ها در ۱۹ استان

البرز

در هفته اخیر روند بستری کاهش و موارد فوت استان افزایش داشته است. بروز موارد بستری از متوسط کشور کمتر و میزان مرگ و میر استان از متوسط کشور بالاتر است.

روند نزولی بستری‌های کرونا در عمده استان‌ها / افزایش فوتی‌ها در ۱۹ استان

خوزستان

در هفته اخیر موارد بستری و فوت استان کاهش یافته است. بروز موارد بستری و میزان مرگ‌ومیر استان از متوسط کشور کمتر است.

روند نزولی بستری‌های کرونا در عمده استان‌ها / افزایش فوتی‌ها در ۱۹ استان

کردستان

در هفته اخیر موارد بستری استان ایستا بوده، اما فوت استان افزایش یافته است. بروز موارد بستری و مورتالیتی استان از متوسط کشور کمتر است.

روند نزولی بستری‌های کرونا در عمده استان‌ها / افزایش فوتی‌ها در ۱۹ استان

 

سیستان و بلوچستان

در هفته اخیر موارد بستری کاهش و فوت استان افزایش یافته است. میزان بروز بیماران بستری و مورتالیتی از متوسط کشور کمتر است.

روند نزولی بستری‌های کرونا در عمده استان‌ها / افزایش فوتی‌ها در ۱۹ استان

باشگاه خبرنگاران جوان علمی پزشکی بهداشت و درمان

نظرات کاربران