هیچ خدمتی از خدمات آزمایشگاهی از پوشش بیمه خارج نشده است

هیچ خدمتی از خدمات آزمایشگاهی از پوشش بیمه خارج نشده است

هیچ خدمتی از خدمات آزمایشگاهی از پوشش بیمه خارج نشده است

باشگاه خبرنگاران جوان :

مدیرکل آزمایشگاه مرجع سلامت وزارت بهداشت گفت: هیچ خدمتی از خدمات آزمایشگاهی از پوشش بیمه خارج نشده البته ممکن است قواعدی برای تجویز یا پذیرش برخی خدمات آزمایشگاهی مانند تعداد آزمایش در مدت زمان مشخص، تدوین و در حال اجرا باشد.

 او گفت: در سال گذشته، افزایش تعرفه خدمات آزمایشگاهی در بخش دولتی که مبنای پراخت بیمه ها است، نسبت به بخش خصوصی کمتر بوده است. در سالهای گذشته پوشش بیمه خدمات آزمایشگاهی در بخش خصوصی حدود ۳۵ درصد بود که در سال ۱۴۰۰ به حدود ۲۲ درصد کاهش یافته است. یکی از سیاست های دولت، کاهش پرداخت مردم در بخش درمان است.

سمیعی می گوید: راهبردها و برنامه های متعددی در معاونت های درمان و بهداشت وزارت بهداشت اتخاذ شده که با راهکارهای مختلف، هزینه خدمات آزمایشگاهی برای ارائه دهندگان و پرداخت از جیب مردم نیز کاهش پیدا کند.

باشگاه خبرنگاران جوان علمی پزشکی بهداشت و درمان
بخوانید  افزایش تعداد تست‌های مثبت کرونا در روز‌های اخیر
به بالای صفحه بردن