ظرفیت ۲۱ هزار نفری قبولی پزشکی در کنکور ۲ سال آینده

ظرفیت ۲۱ هزار نفری قبولی پزشکی در کنکور ۲ سال آینده

ظرفیت ۲۱ هزار نفری قبولی پزشکی در کنکور ۲ سال آینده

باشگاه خبرنگاران جوان :

باشگاه خبرنگاران جوان – با توجه به سرانه پزشک به جمعیت ۱۳ در ده هزار در سال جاری و برای دستیابی به سرانه پزشک به جمعیت ۲۰ در ده هزار در سال ۱۴۱۰، با دستور رئیس جمهور و مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی، ظرفیت پذیرش دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی تحت نظارت وزارت بهداشت برای رشته پزشکی در مقطع عمومی، از سال ۱۴۰۱ به مدت حداقل چهار سال در هر سال ۲۰ درصد نسبت به سال قبل به شرح جدول ذیل افزایش پیدا می‌کند.

در سال ۱۴۰۱، ۹۶۰۰ نفر، در سال ۱۴۰۲، ۱۱۵۲۰ نفر، در سال ۱۴۰۳، ۱۳۸۲۴ نفر و در سال ۱۴۰۴، ۱۶۵۸۸ نفر در رشته پزشکی جذب می‌شوند.

سال پذیرش افزایش پذیرش در سال هدف جمع پذیرش در سال هدف
۱۴۰۰ حدود ۸۰۰۰ نفر
۱۴۰۱ ۱۶۰۰ نفر معادل ۲۰ درصد ۹۶۰۰ نفر
۱۴۰۲  ۱۹۲۰ نفر معادل ۲۰ درصد ۱۱۵۲۰ نفر
۱۴۰۳ ۲۳۰۴ نفر معادل ۲۰ درصد ۱۳۸۲۴ نفر
۱۴۰۴ ۲۷۶۵ نفر معادل ۲۰ درصد ۱۶۵۸۸ نفر
بخوانید  برخی مصدومان حوادث چهارشنبه سوری، عابران و رهگذران هستند
به بالای صفحه بردن