0

شبکه درمان ناباروری در کشور ایجاد می‌شود

شبکه درمان ناباروری در کشور ایجاد می‌شود

شبکه درمان ناباروری در کشور ایجاد می‌شود

باشگاه خبرنگاران جوان :

سعید کریمی گفت: هم اکنون در ۳۶ دانشگاه علوم پزشکی کشور مرکز درمان ناباروری وجود دارد.  توزیع این مراکز در استان‌ها به نسبت جمعیت باید مناسب سازی شود. استان‌هایی هستند که دارای یک مرکز هستند، برخی استان‌ها ۲ تا ۵ مرکز و برخی دیگر بیش از ۵ مرکز دارند.

به گفته وی در استانی مثل خراسان رضوی که بیش از ۵ مرکز دارد، به دلیل جمعیت زیاد استان هنوز کمبود وجود دارد. در برخی استان‌ها هم بیش از نیاز جمعیتی مرکز درمان ناباروری وجود دارد.

او گفت: برخی موارد دیگر در ایجاد این شبکه باید مورد توجه قرار گیرند. به عنوان مثال متوسط فاصله این مراکز با شهرستان‌ها در استان‌ها باید ۱۶۳ کیلومتر باشد؛ اما در برخی شهر‌ها مثل ایرانشهر در سیستان و بلوچستان این فاصله ۷۰۰ کیلومتر است.

شهر‌های سبزوار، تربت حیدریه و گناباد در خراسان رضوی و شهر‌های داراب، لامرد و کازرون در فارس برای ایجاد مراکز سطح ۲ درمان ناباروری مورد نظر هستند.

دکتر کریمی گفت: سطح بندی خدمات در مراکز درمان ناباروری نیز باید مورد توجه قرار گیرد؛ زیرا بالغ بر ۸۵ درصد از درمان‌های ناباروری در سطح ۲ با هزینه بسیار کمتر نسبت به سطح ۳ قابل انجام هستند.

دکتر کریمی راه اندازی سامانه جامع ناباروری و انتظارات از دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور برای راه اندازی مراکز سطح دو در بیمارستان‌های با مرکزیت خدمات زنان را مورد تاکید قرار داد.

باشگاه خبرنگاران جوان علمی پزشکی بهداشت و درمان
بخوانید  یک سوم موارد کرونا در آمریکا زیر سویه BA.۲ بوده است
برچسب‌ها:

نظرات کاربران