رفع ٣٠ درصد کمبودهای دارویی با اجرای طرح دارویاری

رفع ٣٠ درصد کمبودهای دارویی با اجرای طرح دارویاری

رفع ٣٠ درصد کمبودهای دارویی با اجرای طرح دارویاری

باشگاه خبرنگاران جوان :
دارایی در برنامه کشیک گفت: باید دانست که داروهای وارداتی و ملزومات پزشکی همچنان ارز ترجیحی می‌گیرند و ١١٩ قلم داروی بدون نسخه بیمه شدند و قیمت آنها تغییر نکرده است همچنین ٣۶۶ قلم دارو ضروری برای بیماران مزمن بیمه می‌شوند.
دارایی درباره تامین بودجه طرح دارویار گفت: ما به التفاوت ارز دولتی که در بودجه دیده شده به بیمه‌ها منتقل شده است و مشکل ما برای ارز ترجیحی هم همان آدم استمرار آن بود زیرا باید ارز دارو یک روز هم نباید متوقف شد و ارز نیمایی راحت تر در اختیار است و ما به التفاوت ریال ماهانه باید پرداخت شود و نزدیک به ۴ هزار میلیارد تومان پیش پرداخت، پرداخت شده است که ٢ هزار میلیارد پنج شنبه پرداخت شد و ٢ هزار میلیارد تا پایان هفته پرداخت می‌شود.
رئیس سازمان غذا و دارو گفت: یکی از مهمترین ذی نفعان شبکه داروخانه‌ها و داروسازان هستند و به لحاظ اینکه رانت ایجاد نشود طرح را بدون اعلام قبلی اجرایی کردیم، بیمارستان‌ها سامانه بیمارستانی دارند و حالا بیمارستان ها به سرعت در حال اتصال به سامانه تی تک هستند و این کار بزرگی بود که داروخانه‌های سرپایی و بیمارستانی به سامانه تی تک متصل شدند که اگر این طرح اجرا نمی‌شد؛ به سرعت این اتصال صورت نمی گرفت.
دارایی گفت: پیش پرداخت‌های داده شده برای آن بوده که طرح دارویار به خوبی پیش برود و سازمان‌های بیمه گر مطالبات داروخانه‌ها را تسویه کنند و بیمه سلامت پرداخت هایش به روز است و آمادگی دارد تا حتی طلب داروخانه‌ها در ١٠ روز اجرای طرح دارویار را تسویه کند و تامین اجتماعی تا پایان هفته طلب خود به داروخانه‌ها را تا پایان ١۴٠٠ تسویه می‌کند.
رئیس سازمان غذا و دارو گفت: طرح دارویار با واقعی شدن قیمت دارو در قفسه داروخانه از قاچاق دارو جلوگیری می‌کند.به زودی کمبودهای دارویی با اجزای این طرح برطرف می‌شود و پیش بینی می‌کنیم که ٣٠ درصد کمبودها به زودی با طرح ملی دارویار مرتفع می‌شود.
دارایی گفت: داروهای مشتق از پلاسما همچون قبل روال تامین آنها صورت می‌گیرد و ارز ترجیحی به داروی وارداتی تعلق می‌گیرد و بخشی از دارو تولید داخل است و اختلاف قیمت بین تولید داخل و واردات وجود دارد که باید با ساز و کار بیمه این اختلاف را برطرف کرد و بیماران تالاسمی و هموفیلی با فرانشیز ناچیز داروها را تهیه می‌کنند.
رئیس سازمان غذا و دارو گفت: باید دانست که داروهای وارداتی و ملزومات پزشکی همچنان ارز ترجیحی می‌گیرند و ١١٩ قلم داروی بدون نسخه بیمه شدند و قیمت آنها تغییر نکرده است همچنین ٣۶۶ قلم دارو ضروری برای بیماران مزمن بیمه می‌شوند.
دارایی درباره تامین بودجه طرح دارویار گفت: ما به التفاوت ارز دولتی که در بودجه دیده شده به بیمه‌ها منتقل شده است و مشکل ما برای ارز ترجیحی هم همان آدم استمرار آن بود زیرا باید ارز دارو یک روز هم نباید متوقف شد و ارز نیمایی راحت تر در اختیار است و ما به التفاوت ریال ماهانه باید پرداخت شود و نزدیک به ۴ هزار میلیارد تومان پیش پرداخت، پرداخت شده است که ٢ هزار میلیارد پنج شنبه پرداخت شد و ٢ هزار میلیارد تا پایان هفته پرداخت می‌شود.
رئیس سازمان غذا و دارو گفت: یکی از مهمترین ذی نفعان شبکه داروخانه‌ها و داروسازان هستند و به لحاظ اینکه رانت ایجاد نشود طرح را بدون اعلام قبلی اجرایی کردیم، بیمارستان‌ها سامانه بیمارستانی دارند و حالا بیمارستان ها به سرعت در حال اتصال به سامانه تی تک هستند و این کار بزرگی بود که داروخانه‌های سرپایی و بیمارستانی به سامانه تی تک متصل شدند که اگر این طرح اجرا نمی‌شد؛ به سرعت این اتصال صورت نمی گرفت.
دارایی گفت: پیش پرداخت‌های داده شده برای آن بوده که طرح دارویار به خوبی پیش برود و سازمان‌های بیمه گر مطالبات داروخانه‌ها را تسویه کنند و بیمه سلامت پرداخت هایش به روز است و آمادگی دارد تا حتی طلب داروخانه‌ها در ١٠ روز اجرای طرح دارویار را تسویه کند و تامین اجتماعی تا پایان هفته طلب خود به داروخانه‌ها را تا پایان ١۴٠٠ تسویه می‌کند.
رئیس سازمان غذا و دارو گفت: طرح دارویار با واقعی شدن قیمت دارو در قفسه داروخانه از قاچاق دارو جلوگیری می‌کند.به زودی کمبودهای دارویی با اجزای این طرح برطرف می‌شود و پیش بینی می‌کنیم که ٣٠ درصد کمبودها به زودی با طرح ملی دارویار مرتفع می‌شود.
دارایی گفت: داروهای مشتق از پلاسما همچون قبل روال تامین آنها صورت می‌گیرد و ارز ترجیحی به داروی وارداتی تعلق می‌گیرد و بخشی از دارو تولید داخل است و اختلاف قیمت بین تولید داخل و واردات وجود دارد که باید با ساز و کار بیمه این اختلاف را برطرف کرد و بیماران تالاسمی و هموفیلی با فرانشیز ناچیز داروها را تهیه می‌کنند.
 
باشگاه خبرنگاران جوان علمی پزشکی بهداشت و درمان

بخوانید  تعیین تعرفه خدمات لابراتورهای دندان سازی

به بالای صفحه بردن