0

رئیس کمیته تاریخ و مفاخر پزشکی سازمان نظام پزشکی منصوب شد

دکتر ابوالفضل افشارفرد در حکمی از سوی دکتر محمد رئیس زاده رئیس کل سازمان نظام پزشکی به عنوان رئیس کمیته تاریخ و مفاخر پزشکی سازمان نظام پزشکی منصوب شد.

به گزارش سازمان نظام پزشکی، دکتر محمد رئیس زاده رئیس کل سازمان نظام پزشکی در حکمی دکتر ابوالفضل افشارفرد را به عنوان رئیس کمیته تاریخ و مفاخر پزشکی سازمان نظام پزشکی منصوب کرد.
در این ابلاغ آمده است:
استاد ارجمند جناب آقای دکتر ابوالفضل افشارفرد
نظر به مراتب دانش، تعهد و تعلق‌خاطر جنابعالی به تاریخ و مفاخر پزشکی ایران، به موجب این ابلاغ به عنوان رئیس کمیته تاریخ و مفاخر پزشکی سازمان نظام پزشکی منصوب می‌شوید.

انتظار می‌رود با استعانت از ظرفیت همه نخبگان و علاقه‌مندان به این موضوع بسیار مهم، که گنجینه ای ارزشمند از سرمایه‌های کم نظیر در دنیا است، با استعانت از الطاف پروردگار متعال در انجام این مهم موفق باشید.

بخوانید  اسامی ۵ مرکز معاینه فنی فعال در تهران طی روزهای ۱۲ و ۱۳ فروردین اعلام شد

نظرات کاربران