0

تقویم سال تحصیلی جدید دانشگاه‌های علوم پزشکی اعلام شد

تقویم تحصیلی جدید دانشگاه‌ها و دانشکده‌های علوم پزشکی و موسسات آموزشی وابسته به وزارت بهداشت در نیمسال اول تحصیلی ۱۴۰۳ – ۱۴۰۲ اعلام شد.

به گزارش گروه آموزش و دانشگاه خبرگزاری علم و فناوری آنا،تقویم تحصیلی جدید دانشگاه‌ها و دانشکده‌های علوم پزشکی و موسسات آموزشی وابسته به وزارت بهداشت در نیمسال اول تحصیلی ۱۴۰۳ – ۱۴۰۲ اعلام شد و کلاس‌های آموزشی از اول مهرماه آغاز می‌شود. 

پیش از این یک تقویم تحصیلی برای دانشگاه‌ها و دانشکده‌های علوم پزشکی و موسسات آموزشی وابسته به وزارت بهداشت در نیمسال اول تحصیلی ۱۴۰۳ – ۱۴۰۲ به منظور برنامه ریزی گروه‌های آموزشی منتشر شده بود که پس از نامه دو معاون آموزشی و دانشجویی وزارت بهداشت ملغی شد.

تقویم تحصیلی جدید ۱۴۰۳ – ۱۴۰۲ دانشگاه‌های علوم پزشکی شامل هر دو نیمسال اول و نیمسال دوم سال تحصیلی ۱۴۰۳ – ۱۴۰۲ است.

تقویم تحصیلی جدید ۱۴۰۳ - ۱۴۰۲ دانشگاه‌های علوم پزشکی اعلام شد

بر اساس این تقویم تحصیلی جدید مدت آموزش ۱۷ هفته است و مدت زمان برگزاری امتحانات به مدت سه هفته است.

بخوانید  تعداد فوتی‌های روزانه به ۲۴۲ نفر رسید

نظرات کاربران