تعطیلی مدارس و دانشگاه ها در اختیار ستادهای استانی

تعطیلی مدارس و دانشگاه ها در اختیار ستادهای استانی

تعطیلی مدارس و دانشگاه ها در اختیار ستادهای استانی

باشگاه خبرنگاران جوان :

باشگاه خبرنگاران جوان ـ شیراوژن گفت: موج جدیدی از بیماری کرونا را در کشور شاهد هستیم که در شهرهای مختلف با سیر صعودی و نزولی متفاوتی حاکم شده است. تصمیم کلی و نهایی اتخاذ نشده است که مراکز آموزشی و  آموزش عالی به یکباره تعطیل یا فعال باشند چراکه اگر در روزهای آینده رنگ کرونایی استان های کشور به سمت قرمز برود اختیار تعطیلی مدارس و دانشگاه ها به ستاد های آن استان ها واگذار خواهد شد.

در برخی استان ها امکان دارد آموزش ها به صورت مجازی و یا دوره ای باشد زیرا باتوجه به تجربه ای که کشور در ماه های گذشته در آموزش های مجازی داشتیم متاسفانه با افت تحصیلی بسیاری از دانش آموزان روبه رو شدیم.

بخوانید  اهمیت کمک به سالمندان برای خریدهای خارج از خانه
به بالای صفحه بردن