CISPLATIN از شرکت HQ SPCLT PHARMA

اطلاعات داروی نمایش داده شده مستقیما از دیتابیس اطلاعات دارویی سازمان غذا و دارو آمریکا (FDA) استخراج می شود و مرتبا به روز رسانی می شود داروی نمایش داده شده مورد تایید FDA می باشد و اطلاعات ثبت آن در زیر قابل مشاهده است CISPLATIN از شرکت HQ SPCLT PHARMA New Drug Application (NDA): 018057 …

CISPLATIN از شرکت HQ SPCLT PHARMA ادامه مطلب »