CYCLOGYL

CYCLOGYL از شرکت ALCON LABS INC

اطلاعات داروی نمایش داده شده مستقیما از دیتابیس اطلاعات دارویی سازمان غذا و دارو آمریکا (FDA) استخراج می شود و مرتبا به روز رسانی می شود داروی نمایش داده شده مورد تایید FDA می باشد و اطلاعات ثبت آن در زیر قابل مشاهده است CYCLOGYL از شرکت ALCON LABS INC Abbreviated New Drug Application (ANDA): …

CYCLOGYL از شرکت ALCON LABS INC ادامه مطلب »

CYCLOGYL از شرکت ALCON LABS INC

اطلاعات داروی نمایش داده شده مستقیما از دیتابیس اطلاعات دارویی سازمان غذا و دارو آمریکا (FDA) استخراج می شود و مرتبا به روز رسانی می شود داروی نمایش داده شده مورد تایید FDA می باشد و اطلاعات ثبت آن در زیر قابل مشاهده است CYCLOGYL از شرکت ALCON LABS INC Abbreviated New Drug Application (ANDA): …

CYCLOGYL از شرکت ALCON LABS INC ادامه مطلب »

CYCLOGYL از شرکت ALCON LABS INC

اطلاعات داروی نمایش داده شده مستقیما از دیتابیس اطلاعات دارویی سازمان غذا و دارو آمریکا (FDA) استخراج می شود و مرتبا به روز رسانی می شود داروی نمایش داده شده مورد تایید FDA می باشد و اطلاعات ثبت آن در زیر قابل مشاهده است CYCLOGYL از شرکت ALCON LABS INC Abbreviated New Drug Application (ANDA): …

CYCLOGYL از شرکت ALCON LABS INC ادامه مطلب »

به بالای صفحه بردن