COPAXONE از شرکت TEVA PHARMS USA

اطلاعات داروی نمایش داده شده مستقیما از دیتابیس اطلاعات دارویی سازمان غذا و دارو آمریکا (FDA) استخراج می شود و مرتبا به روز رسانی می شود داروی نمایش داده شده مورد تایید FDA می باشد و اطلاعات ثبت آن در زیر قابل مشاهده است COPAXONE از شرکت TEVA PHARMS USA New Drug Application (NDA): 020622 …

COPAXONE از شرکت TEVA PHARMS USA ادامه مطلب »