CLINIMIX E 2.75/10 SULFITE FREE W/ ELECT IN DEXTROSE 10% W/ CALCIUM IN PLASTIC CONTAINER از شرکت BAXTER HLTHCARE

اطلاعات داروی نمایش داده شده مستقیما از دیتابیس اطلاعات دارویی سازمان غذا و دارو آمریکا (FDA) استخراج می شود و مرتبا به روز رسانی می شود داروی نمایش داده شده مورد تایید FDA می باشد و اطلاعات ثبت آن در زیر قابل مشاهده است CLINIMIX E 2.75/10 SULFITE FREE W/ ELECT IN DEXTROSE 10% W/ …

CLINIMIX E 2.75/10 SULFITE FREE W/ ELECT IN DEXTROSE 10% W/ CALCIUM IN PLASTIC CONTAINER از شرکت BAXTER HLTHCARE ادامه مطلب »