CLARINEX D 24 HOUR از شرکت MERCK SHARP DOHME

اطلاعات داروی نمایش داده شده مستقیما از دیتابیس اطلاعات دارویی سازمان غذا و دارو آمریکا (FDA) استخراج می شود و مرتبا به روز رسانی می شود داروی نمایش داده شده مورد تایید FDA می باشد و اطلاعات ثبت آن در زیر قابل مشاهده است CLARINEX D 24 HOUR از شرکت MERCK SHARP DOHME New Drug …

CLARINEX D 24 HOUR از شرکت MERCK SHARP DOHME ادامه مطلب »