CIPRO IN SODIUM CHLORIDE 0.9% IN PLASTIC CONTAINER از شرکت BAYER PHARMS

اطلاعات داروی نمایش داده شده مستقیما از دیتابیس اطلاعات دارویی سازمان غذا و دارو آمریکا (FDA) استخراج می شود و مرتبا به روز رسانی می شود داروی نمایش داده شده مورد تایید FDA می باشد و اطلاعات ثبت آن در زیر قابل مشاهده است CIPRO IN SODIUM CHLORIDE 0.9% IN PLASTIC CONTAINER از شرکت BAYER …

CIPRO IN SODIUM CHLORIDE 0.9% IN PLASTIC CONTAINER از شرکت BAYER PHARMS ادامه مطلب »