ایران از کشورهای پیشرو در کاشت حلزون شنوایی است

ایران از کشورهای پیشرو در کاشت حلزون شنوایی است

ایران از کشورهای پیشرو در کاشت حلزون شنوایی است خبرگزاری مهر: به گزارش خبرگزاری مهر، مسعود متصدی زرندی، در پاسخ به این سوال که وجود هیأت امنای صرفه جویی ارزی چقدر در عدالت سازی و تأمین پروتزها حائز اهمیت است، اظهار داشت: یکی از پایه‌ها و ستون‌های محکم موفقیت در کاشت حلزون کشورمان، وجود هیأت …

ایران از کشورهای پیشرو در کاشت حلزون شنوایی است ادامه مطلب »