کمترین میزان رعایت شیوه‌نامه‌های بهداشتی در مراکز ورزشی/ استفاده ۵۷ درصدی از ماسک با وجود امیکرون

کمترین میزان رعایت شیوه‌نامه‌های بهداشتی در مراکز ورزشی/ استفاده ۵۷ درصدی از ماسک با وجود امیکرون

کمترین میزان رعایت شیوه‌نامه‌های بهداشتی در مراکز ورزشی/ استفاده ۵۷ درصدی از ماسک با وجود امیکرون باشگاه خبرنگاران جوان : باشگاه خبرنگاران جوان – پیک ششم کرونا با شیوع سویه امیکرون آغاز شده است. ۴۳ شهر در وضعیت نارنجی و  ۲۱۷ شهر در وضعیت زرد کرونایی قرار گرفته اند. بر اساس اعلام معاونت بهداشت وزارت …

کمترین میزان رعایت شیوه‌نامه‌های بهداشتی در مراکز ورزشی/ استفاده ۵۷ درصدی از ماسک با وجود امیکرون ادامه مطلب »