بارداری خارج رحمی( علایم , علت , درمان , پیشگیری )

بارداری خارج رحمی چیست از لقاح تا زایمان باید مراحل مختلفی برای بارداری در بدن زن صورت گیرد. یکی از این مراحل زمان است که تخمک بارور شده برای اتصال به دیواره رحم حرکت می کند. در مورد بارداری خارج رحمی تخمک بارور شده به رحم متصل نمی شود بلکه در عوض به لوله فالوپ، …

بارداری خارج رحمی( علایم , علت , درمان , پیشگیری ) ادامه مطلب »