راه اندازی مزرعه پرورش خوک برای پیوند قلب به انسان‌ها

راه اندازی مزرعه پرورش خوک برای پیوند قلب به انسان‌ها

راه اندازی مزرعه پرورش خوک برای پیوند قلب به انسان‌ها باشگاه خبرنگاران جوان : باشگاه خبرنگاران جوان – اکهارد ولف، مدیر تحقیقات از دانشگاه لودویگ ماکسیمیانس مونیخ می‌گوید: تیم تحقیقاتی ما به دنبال آن است که با اصلاح ژنتیکی گونه‌ای خاص از خوک و پرورش آنها بتواند تا سال ۲۰۲۵ نخستین نسل از حیوانات برای …

راه اندازی مزرعه پرورش خوک برای پیوند قلب به انسان‌ها ادامه مطلب »