دارو ها

CELECOXIB از شرکت LUPIN LTD

CELECOXIB از شرکت LUPIN LTD Abbreviated New Drug Application (ANDA): 202240 Company: LUPIN LTD Email Products on ANDA 202240 Drug Name Active Ingredients Strength Dosage Form/Route Marketing Status TE Code RLD RS CELECOXIB CELECOXIB 50MG CAPSULE;ORAL Prescription AB No No CELECOXIB CELECOXIB 100MG CAPSULE;ORAL Prescription AB No No CELECOXIB CELECOXIB 200MG CAPSULE;ORAL Prescription AB No …

CELECOXIB از شرکت LUPIN LTD Read More »

BUPIVACAINE HYDROCHLORIDE از شرکت HOSPIRA

اطلاعات داروی نمایش داده شده مستقیما از دیتابیس اطلاعات دارویی سازمان غذا و دارو آمریکا (FDA) استخراج می شود و مرتبا به روز رسانی می شود داروی نمایش داده شده مورد تایید FDA می باشد و اطلاعات ثبت آن در زیر قابل مشاهده است BUPIVACAINE HYDROCHLORIDE از شرکت HOSPIRA Abbreviated New Drug Application (ANDA): 071810 …

BUPIVACAINE HYDROCHLORIDE از شرکت HOSPIRA Read More »

ADAPALENE از شرکت CALL INC

اطلاعات داروی نمایش داده شده مستقیما از دیتابیس اطلاعات دارویی سازمان غذا و دارو آمریکا (FDA) استخراج می شود و مرتبا به روز رسانی می شود داروی نمایش داده شده مورد تایید FDA می باشد و اطلاعات ثبت آن در زیر قابل مشاهده است ADAPALENE از شرکت CALL INC Abbreviated New Drug Application (ANDA): 203981 …

ADAPALENE از شرکت CALL INC Read More »

CELECOXIB از شرکت WATSON LABS INC

اطلاعات داروی نمایش داده شده مستقیما از دیتابیس اطلاعات دارویی سازمان غذا و دارو آمریکا (FDA) استخراج می شود و مرتبا به روز رسانی می شود داروی نمایش داده شده مورد تایید FDA می باشد و اطلاعات ثبت آن در زیر قابل مشاهده است CELECOXIB از شرکت WATSON LABS INC Abbreviated New Drug Application (ANDA): …

CELECOXIB از شرکت WATSON LABS INC Read More »

BUPIVACAINE HYDROCHLORIDE از شرکت HOSPIRA

اطلاعات داروی نمایش داده شده مستقیما از دیتابیس اطلاعات دارویی سازمان غذا و دارو آمریکا (FDA) استخراج می شود و مرتبا به روز رسانی می شود داروی نمایش داده شده مورد تایید FDA می باشد و اطلاعات ثبت آن در زیر قابل مشاهده است BUPIVACAINE HYDROCHLORIDE از شرکت HOSPIRA New Drug Application (NDA): 022046 Company: …

BUPIVACAINE HYDROCHLORIDE از شرکت HOSPIRA Read More »

ADAPALENE از شرکت ALEOR DERMACEUTICALS

اطلاعات داروی نمایش داده شده مستقیما از دیتابیس اطلاعات دارویی سازمان غذا و دارو آمریکا (FDA) استخراج می شود و مرتبا به روز رسانی می شود داروی نمایش داده شده مورد تایید FDA می باشد و اطلاعات ثبت آن در زیر قابل مشاهده است ADAPALENE از شرکت ALEOR DERMACEUTICALS Abbreviated New Drug Application (ANDA): 213508 …

ADAPALENE از شرکت ALEOR DERMACEUTICALS Read More »

BUPIVACAINE HYDROCHLORIDE از شرکت HOSPIRA

اطلاعات داروی نمایش داده شده مستقیما از دیتابیس اطلاعات دارویی سازمان غذا و دارو آمریکا (FDA) استخراج می شود و مرتبا به روز رسانی می شود داروی نمایش داده شده مورد تایید FDA می باشد و اطلاعات ثبت آن در زیر قابل مشاهده است BUPIVACAINE HYDROCHLORIDE از شرکت HOSPIRA New Drug Application (NDA): 018053 Company: …

BUPIVACAINE HYDROCHLORIDE از شرکت HOSPIRA Read More »

CELECOXIB از شرکت TEVA

اطلاعات داروی نمایش داده شده مستقیما از دیتابیس اطلاعات دارویی سازمان غذا و دارو آمریکا (FDA) استخراج می شود و مرتبا به روز رسانی می شود داروی نمایش داده شده مورد تایید FDA می باشد و اطلاعات ثبت آن در زیر قابل مشاهده است CELECOXIB از شرکت TEVA Abbreviated New Drug Application (ANDA): 076898 Company: …

CELECOXIB از شرکت TEVA Read More »

ADAPALENE از شرکت TARO

اطلاعات داروی نمایش داده شده مستقیما از دیتابیس اطلاعات دارویی سازمان غذا و دارو آمریکا (FDA) استخراج می شود و مرتبا به روز رسانی می شود داروی نمایش داده شده مورد تایید FDA می باشد و اطلاعات ثبت آن در زیر قابل مشاهده است ADAPALENE از شرکت TARO Abbreviated New Drug Application (ANDA): 208322 Company: …

ADAPALENE از شرکت TARO Read More »

CELEBREX از شرکت GD SEARLE LLC

اطلاعات داروی نمایش داده شده مستقیما از دیتابیس اطلاعات دارویی سازمان غذا و دارو آمریکا (FDA) استخراج می شود و مرتبا به روز رسانی می شود داروی نمایش داده شده مورد تایید FDA می باشد و اطلاعات ثبت آن در زیر قابل مشاهده است CELEBREX از شرکت GD SEARLE LLC New Drug Application (NDA): 021156 …

CELEBREX از شرکت GD SEARLE LLC Read More »

اسکرول به بالا