0

مسابقات دارت ویژه کارکنان سازمان نظام پزشکی برگزار شد

معاونت اجتماعی و امور مجلس (مدیریت ورزشی) با همکاری معاونت منابع انسانی یک دوره مسابقات پرتاب دارت ویژه کارمندان سازمان نظام پزشکی روز سه شنبه مورخ 1401/12/16 برگزار نمود.

به گزارش اداره کل روابط عمومی ، به مناسبت اعیاد شعبانیه معاونت اجتماعی و امور مجلس (مدیریت ورزشی) با همکاری معاونت منابع انسانی یک دوره مسابقات پرتاب دارت ویژه کارمندان سازمان نظام پزشکی روز سه شنبه مورخ  1401/12/16 برگزار و به نفرات اول تا سوم در دو گروه بانوان و آقایان جوایزی اهدا نمود.

بخوانید  اهدای ۲۰۰۰۰۰ دوز واکسن کرونا به بورکینافاسو

نظرات کاربران