تقویم آموزشی نیمسال دوم دانشگاه‌های علوم پزشکی اعلام شد

تقویم آموزشی نیمسال دوم دانشگاه‌های علوم پزشکی اعلام شد

تقویم آموزشی نیمسال دوم دانشگاه‌های علوم پزشکی اعلام شد

باشگاه خبرنگاران جوان :

باشگاه خبرنگاران جوان – معاونت آموزشی وزارت بهداشت در ابلاغیه‌ای به دانشگاه‌های علوم پزشکی اعلام کرده است که برگزاری کلاس‌های آموزشی، امتحانات و جلسات دفاع از پایان نامه برای تمام مقاطع به صورت حضوری خواهد بود.

با این مصوبه بازه زمانی امتحانات پایان نیمسال دوم سال تحصیلی ۱۴۰۱- ۱۴۰۰ حداقل به مدت دو هفته افزایش یافته است.

پیش از این وزارت بهداشت نیز برنامه زمانی نیمسال دوم تحصیلی دانشگاه‌های علوم پزشکی ۱۴۰۱- ۱۴۰۰ را اعلام کرده بود که کلاس‌های دانشجویان ورودی قبل از سال ۱۴۰۰ از شنبه ۱۶ بهمن ۱۴۰۰ و دانشجویان ورودی سال ۱۴۰۰ از شنبه ۷ اسفند ۱۴۰۰ آغاز می‌شود.

همچنین بازه امتحانی برای ورودی قبل از سال ۱۴۰۰ از شنبه ۲۸ خرداد ۱۴۰۱ تا پنجشنبه ۹ تیر ۱۴۰۱ و برای ورودی سال ۱۴۰۰ از شنبه ۱۸ تا ۳۰ تیر ۱۴۰۱ در نظر گرفته شده است.

تقویم آموزشی دانشگاه‌های علوم پزشکی در نیمسال دوم  ۱۴۰۱ – ۱۴۰۰

ردیف دانشگاه زمان انتخاب واحد شروع کلاس‌ها زمان امتحانات
۱ دانشگاه علوم پزشکی ایران ۱۳ تا ۲۸ بهمن ۱۴۰۰ ۳۰ بهمن ۱۴۰۰ ۱۱ تا ۲۹ تیر ۱۴۰۱
۲ دانشگاه علوم پزشکی تهران ۹ تا ۱۲ بهمن ۱۴۰۰ ۱۶ بهمن ۱۴۰۰ ۲۸ خرداد تا ۸ تیر ۱۴۰۱
۳ دانشگاه علوم پزشکی اردبیل

ورودی‌های سال ۱۴۰۰: ۷ تا ۱۲ اسفند ۱۴۰۰

ورودی‌های قبل از سال ۱۴۰۰: ۲۳ تا ۲۸ بهمن ماه ۱۴۰۰

ورودی‌های سال ۱۴۰۰: ۱۴ اسفند ۱۴۰۰

ورودی‌های قبل از سال ۱۴۰۰: ۳۰ بهمن ۱۴۰۰

ورودی‌های سال ۱۴۰۰: ۲۵ تیر تا ۱۳ مرداد ۱۴۰۱

ورودی‌های قبل از سال ۱۴۰۰: ۴ تا ۲۲ تیر ۱۴۰۱

۴ دانشگاه علوم پزشکی ارومیه

دانشجویان ورودی قبل از ۱۴۰۰: ۹ تا ۱۵ بهمن ۱۴۰۰

دانشجویان ورودی ۱۴۰۰ نیمسال اول: ۱ تا ۶ اسفند ۱۴۰۰

دانشجویان ورودی بهمن ماه ۱۴۰۰ ترم یک: اعلام از طرف دانشکده‌ها

دانشجویان ورودی قبل از ۱۴۰۰: ۱۶ بهمن ۱۴۰۰

دانشجویان جدید نیمسال اول ۱۴۰۰: ۷ اسفند ۱۴۰۰

دانشجویان ورودی بهمن ماه ۱۴۰۰ ترم یک: ۱۶ بهمن ۱۴۰۰

 

 

 

 

۵ دانشگاه علوم پزشکی اصفهان ۱۶ تا ۲۰ بهمن ۱۴۰۰ ۲۳ بهمن ۱۴۰۰ ۲ تا ۲۴ تیر ۱۴۰۱
۶ دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز ۱۳ تا ۲۲ بهمن ۱۴۰۰ ۲۳ بهمن ۱۴۰۰ ۶ تا ۲۵ تیر ۱۴۰۱
۷ دانشگاه علوم پزشکی بم

دانشجویان ورودی قبل از ۱۴۰۰: ۱۰ تا ۱۴ بهمن ۱۴۰۰

دانشجویان ورودی ۱۴۰۰: ۲۹ بهمن تا ۱ اسفند ۱۴۰۰

دانشجویان ورودی قبل از ۱۴۰۰: شنبه ۱۶ بهمن

دانشجویان ورودی ۱۴۰۰: دوشنبه ۲ اسفند

دانشجویان ورودی قبل از ۱۴۰۰: ۲۸ خرداد تا ۱۲ تیر ۱۴۰۱

دانشجویان ورودی ۱۴۰۰: ۲۸ خرداد تا ۱۲ تیر ۱۴۰۱

۸ دانشگاه علوم پزشکی تبریز

کلیه ورودی‌ها به جز ورودی ۱۴۰۰: شنبه ۹ تا ۱۲ بهمن ۱۴۰۰

ورودی ۱۴۰۰: اول تا سوم اسفند ۱۴۰۰

کلیه ورودی ها به جز ورودی ۱۴۰۰: شنبه ۱۶ بهمن

ورودی‌های ۱۴۰۰: شنبه ۷ اسفند

کلیه ورودی ها به جز ورودی ۱۴۰۰: ۲۸ خرداد تا ۹ تیر ۱۴۰۱

ورودی‌های ۱۴۰۰: ۱۸ تا ۳۰ تیر ۱۴۰۱

۹ دانشگاه علوم پزشکی جیرفت

کلیه ورودی‌ها به جز ورودی ۱۴۰۰: ۹ تا ۱۳ بهمن ۱۴۰۰

ورودی ۱۴۰۰: ۲۳ تا ۲۷ بهمن ۱۴۰۰

کلیه ورودی ها به جز ورودی ۱۴۰۰: شنبه ۱۶ بهمن

ورودی‌های ۱۴۰۰: شنبه ۳۰ بهمن

کلیه ورودی ها به جز ورودی ۱۴۰۰: ۲۸ خرداد تا ۱۶ تیر ۱۴۰۱

ورودی‌های ۱۴۰۰: ۱۱ تا ۳۰ تیر ۱۴۰۱

۱۰ دانشگاه علوم پزشکی جهرم

دانشجویان ورودی قبل از ۱۴۰۰: ۹ تا ۱۳ بهمن ۱۴۰۰

دانشجویان ورودی ۱۴۰۰: ۳۰ بهمن تا ۴ اسفند ۱۴۰۰

دانشجویان ورودی قبل از ۱۴۰۰: شنبه ۱۶ بهمن

دانشجویان ورودی ۱۴۰۰: شنبه ۷ اسفند

دانشجویان ورودی قبل از ۱۴۰۰: ۲۸ خرداد تا ۱۶ تیر ۱۴۰۱

دانشجویان ورودی ۱۴۰۰: ۱۸ تیر تا ۶ مرداد ۱۴۰۱

۱۱ دانشگاه علوم پزشکی دزفول ۳۰ بهمن تا ۴ اسفند ۱۴۰۰ ۷ اسفند ۱۴۰۰ ۴ تا ۲۲ تیر ۱۴۰۱
۱۲ دانشگاه علوم پزشکی سبزوار ۲۳ تا ۲۹ بهمن ۱۴۰۰ ۳۰ بهمن ۱۴۰۰ ۱۱ تا ۲۸ تیر ۱۴۰۱
۱۳ دانشکده علوم پزشکی ساوه

دانشجویان ورودی قبل از ۱۴۰۰: ۱۶ تا ۲۱ بهمن ۱۴۰۰

دانشجویان ورودی ۱۴۰۰: ۱ تا ۵ اسفند ۱۴۰۰

دانشجویان ورودی قبل از ۱۴۰۰: شنبه ۲۳ بهمن

دانشجویان ورودی ۱۴۰۰: شنبه ۷ اسفند

دانشجویان ورودی قبل از ۱۴۰۰: ۴ تا ۱۶ تیر ۱۴۰۱

دانشجویان ورودی ۱۴۰۰: ۱۸ تا ۳۰ تیر ۱۴۰۱

۱۴ دانشکده علوم پزشکی سیرجان ۲۳ تا ۲۹ بهمن ۱۴۰۰ ۳۰ بهمن ۱۴۰۰ ۱۱ تا ۳۰ تیر ۱۴۰۱
۱۵ دانشگاه علوم پزشکی شاهرود ۱۹ تا ۲۲ بهمن ۱۴۰۰ ۲۳ بهمن ۱۴۰۰ ۴ تا ۲۲ تیر ۱۴۰۱
۱۶ دانشگاه علوم پزشکی شیراز ۱۶ تا ۲۱ بهمن ۱۴۰۰ ۲۳ بهمن ۱۴۰۰ ۴ تا ۱۶ تیر ۱۴۰۱
۱۷ دانشگاه علوم پزشکی قم ۴ تا ۱۵ بهمن ۱۴۰۰ ۱۶ بهمن ۱۴۰۰ ۲۸ خرداد تا ۹ تیر ۱۴۰۱
۱۸ دانشگاه علوم پزشکی قزوین ۲ تا ۱۰ بهمن ۱۴۰۰ ۱۶ بهمن ۱۴۰۰ ۲۸ خرداد تا ۹ تیر ۱۴۰۱
۱۹ دانشگاه علوم پزشکی کردستان ۲۰ تا ۳۰ بهمن ۱۴۰۰ ۳۰ بهمن ۱۴۰۰ ۱۱ تا ۳۰ تیر ۱۴۰۱
۲۰ دانشگاه علوم پزشکی گلستان

دانشجویان ورودی قبل از ۱۴۰۰: ۲۳ تا ۲۵ بهمن ۱۴۰۰

دانشجویان ورودی ۱۴۰۰: ۷ تا ۹ اسفند ۱۴۰۰

دانشجویان ورودی قبل از ۱۴۰۰: اول اسفند

دانشجویان ورودی ۱۴۰۰: شنبه ۱۴ اسفند

۲۱ دانشکده علوم پزشکی گراش

دانشجویان ورودی قبل از ۱۴۰۰: ۱۰ تا ۱۵ بهمن ۱۴۰۰

دانشجویان ورودی ۱۴۰۰: ۱ تا ۶ اسفند ۱۴۰۰

دانشجویان ورودی قبل از ۱۴۰۰: شنبه ۱۶ بهمن

دانشجویان ورودی ۱۴۰۰: شنبه ۷ اسفند

دانشجویان ورودی قبل از ۱۴۰۰: ۲۸ خرداد تا ۹ تیر ۱۴۰۱

دانشجویان ورودی ۱۴۰۰: ۱۸ تا ۳۰ تیر ۱۴۰۱

۲۲ دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه

دانشجویان ورودی قبل از ۱۴۰۰: ۲ تا ۱۴ بهمن ۱۴۰۰

دانشجویان ورودی ۱۴۰۰: ۱ تا ۶ اسفند ۱۴۰۰

دانشجویان ورودی قبل از ۱۴۰۰: شنبه ۱۶ بهمن

دانشجویان ورودی ۱۴۰۰: شنبه ۷ اسفند

دانشجویان ورودی قبل از ۱۴۰۰: ۲۸ خرداد تا ۹ تیر ۱۴۰۱

دانشجویان ورودی ۱۴۰۰: ۱۸ تا ۳۰ تیر ۱۴۰۱

۲۳ دانشگاه علوم پزشکی لرستان ۲ تا ۱۴ بهمن ۱۴۰۰ ۱۶ بهمن ۱۴۰۰ ۲۸ خرداد تا ۹ تیر ۱۴۰۱
۲۴ دانشگاه علوم پزشکی گیلان ۳ تا ۸ بهمن ۱۴۰۰ شنبه ۹ بهمن ۱۴۰۰
۲۵ دانشگاه علوم پزشکی مشهد ۸ تا ۱۸ بهمن ۱۴۰۰ شنبه ۹ بهمن ۱۴۰۰ ۲۸ خرداد تا ۹ تیر ۱۴۰۱
۲۶ دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان ۱۳ تا ۲۰ بهمن ۱۴۰۰ شنبه ۲۳ بهمن ۱۴۰۰ ۴ تا ۲۲ تیر ۱۴۰۱
۲۷ دانشگاه علوم پزشکی شهیدصدوقی یزد ۳۰ بهمن تا ۲ اسفند ۱۴۰۰ شنبه ۷ اسفند ۱۴۰۰ ۱۸ تا ۳۰ تیر ۱۴۰۱
۲۸ دانشگاه علوم توانبخشی و سلامت اجتماعی ۱۷ تا ۱۹ بهمن ۱۴۰۰ شنبه ۲۳ بهمن ۱۴۰۰ ۴ تا ۱۶ تیر ۱۴۰۱
بخوانید  آخرین آمار واکسیناسیون کرونا در ایران
به بالای صفحه بردن