پزشک خانواده

نیاز ۱۷ هزار میلیارد تومانی برای اجرای برنامه پزشک خانواده شهری

نیاز ۱۷ هزار میلیارد تومانی برای اجرای برنامه پزشک خانواده شهری

نیاز ۱۷ هزار میلیارد تومانی برای اجرای برنامه پزشک خانواده شهری باشگاه خبرنگاران جوان : مصطفی رضایی در کارگاه آموزشی معاونان بهداشت دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور در هتل قلب تهران، گفت: اگر سهم وزارت بهداشت از ۳۷ هزار میلیارد تومان مالیات بر ارزش افزوده کامل و به موقع پرداخت شود؛ در اجرای برنامه مشکلی نخواهیم …

نیاز ۱۷ هزار میلیارد تومانی برای اجرای برنامه پزشک خانواده شهری ادامه مطلب »

چرایی توقف اجرای «پزشک خانواده»/ برنامه وزارت بهداشت در ۱۴۰۱

چرایی توقف اجرای «پزشک خانواده»/ برنامه وزارت بهداشت در ۱۴۰۱

چرایی توقف اجرای «پزشک خانواده»/ برنامه وزارت بهداشت در ۱۴۰۱ خبرگزاری مهر: کمال حیدری در گفتگو با خبرنگار مهر، به اهمیت برنامه پزشکی خانواده اشاره کرد و گفت: کشور ما راهی جز اجرای برنامه پزشک خانواده را ندارد و کشورهای پیشرفته هم این برنامه را اجرا کرده‌اند. وی با عنوان این مطلب که اجرای برنامه …

چرایی توقف اجرای «پزشک خانواده»/ برنامه وزارت بهداشت در ۱۴۰۱ ادامه مطلب »

چرا «پزشک خانواده» متوقف شده است/ برنامه وزارت بهداشت در ۱۴۰۱

چرا «پزشک خانواده» متوقف شده است/ برنامه وزارت بهداشت در ۱۴۰۱

چرا «پزشک خانواده» متوقف شده است/ برنامه وزارت بهداشت در ۱۴۰۱ خبرگزاری مهر: کمال حیدری در گفتگو با خبرنگار مهر، به اهمیت برنامه پزشکی خانواده اشاره کرد و گفت: کشور ما راهی جز اجرای برنامه پزشک خانواده را ندارد و کشورهای پیشرفته هم این برنامه را اجرا کرده‌اند. وی با عنوان این مطلب که اجرای …

چرا «پزشک خانواده» متوقف شده است/ برنامه وزارت بهداشت در ۱۴۰۱ ادامه مطلب »

چرایی توقف اجرای «پزشک خانواده»/ برنامه وزارت بهداشت در ۱۴۰۱

چرایی توقف اجرای «پزشک خانواده»/ برنامه وزارت بهداشت در ۱۴۰۱

چرایی توقف اجرای «پزشک خانواده»/ برنامه وزارت بهداشت در ۱۴۰۱ خبرگزاری مهر: کمال حیدری در گفتگو با خبرنگار مهر، به اهمیت برنامه پزشکی خانواده اشاره کرد و گفت: کشور ما راهی جز اجرای برنامه پزشک خانواده را ندارد و کشورهای پیشرفته هم این برنامه را اجرا کرده‌اند. وی با عنوان این مطلب که اجرای برنامه …

چرایی توقف اجرای «پزشک خانواده»/ برنامه وزارت بهداشت در ۱۴۰۱ ادامه مطلب »

چرا «پزشک خانواده» متوقف شده است/ برنامه وزارت بهداشت در ۱۴۰۱

چرا «پزشک خانواده» متوقف شده است/ برنامه وزارت بهداشت در ۱۴۰۱

چرا «پزشک خانواده» متوقف شده است/ برنامه وزارت بهداشت در ۱۴۰۱ خبرگزاری مهر: کمال حیدری در گفتگو با خبرنگار مهر، به اهمیت برنامه پزشکی خانواده اشاره کرد و گفت: کشور ما راهی جز اجرای برنامه پزشک خانواده را ندارد و کشورهای پیشرفته هم این برنامه را اجرا کرده‌اند. وی با عنوان این مطلب که اجرای …

چرا «پزشک خانواده» متوقف شده است/ برنامه وزارت بهداشت در ۱۴۰۱ ادامه مطلب »

به بالای صفحه بردن