آموزش مجازی دانشجویان علوم پزشکی شهید بهشتی تکذیب شد

آموزش مجازی دانشجویان علوم پزشکی شهید بهشتی تکذیب شد

آموزش مجازی دانشجویان علوم پزشکی شهید بهشتی تکذیب شد باشگاه خبرنگاران جوان : باشگاه خبرنگاران جوان – صدوقی با تکذیب خبر مجازی شدن آزمون‌ها و کلاس‌های دانشجویان گفت: حضور کارورزان به صورت معمول در بخش‌ها ضروری و اجباری است و با حضور آن‌ها به صورت کشیک و پست کشیک موافقت نشده است به گفته معاون آموزشی …

آموزش مجازی دانشجویان علوم پزشکی شهید بهشتی تکذیب شد ادامه مطلب »