چرا انسان‌ها اثر انگشت دارند؟

چرا انسان‌ها اثر انگشت دارند؟

چرا انسان‌ها اثر انگشت دارند؟ باشگاه خبرنگاران جوان : باشگاه خبرنگاران جوان – اثر انگشت به برجستگی‌ها و نقش‌های ریز روی هر انگشت گفته می شود. این برجستگی‌های اصطکاکی روی نوک انگشتان، کف دست، انگشتان پا و کف پا وجود دارند. برخی از افراد آن‌ها را به عنوان برآمدگی‌های پوستی نیز تلقی می کنند. اثر …

چرا انسان‌ها اثر انگشت دارند؟ ادامه مطلب »